Lärare åk 4-6 i Ma/No, Centralskolan


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Centralskolan är en central skola i Kristianstad belägen på Östermalm. På skolan arbetar cirka 40 pedagoger gemensamt för att de cirka 260 eleverna skall få de bästa förutsättningarna att nå målen. Då skolan ligger centralt tar du dig lätt till arbetsplatsen med tåg eller buss.

Skolans elever besöker ofta utflyktsmål i närheten såsom muséet, naturum, Tivoliparken, Björket med mera. Skolan har en aktiv rastverksamhet och samarbetar med SISU Riksidrottsförbundet för att öka elevernas rörelseförmåga.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lärare hos oss klicka på länken.
Kristianstads kommun -välkommen att arbeta som lärare hos oss.
Filmen är bara tillgänglig från vår webbsida www.kristianstad.se/jobb.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är med placering i arbetslag för årskurs 4-6 där du kommer att undervisa i åk 4 tillsammans med två andra lärarkollegor detta läsåret. Du kommer i första hand ansvara för planering av matematik och No undervisning i två klasser. Dina kollegor ansvar för planering av resterande ämnen. Utöver egen undervisning är ni inne som resurspedagog på varandras lektioner.

Ni fördelar mentorskapet för eleverna i årskurs 4 mellan er men ert gemensamma synsätt på eleverna genomsyras av att de är alla era elever. Vi strävar efter en organisation med 4 eller minst 3 lärare per årskurs beroende på antal elever på skolan. Detta ser vi ger de bästa förutsättningarna för er pedagoger att ge eleverna goda förutsättningar i sitt lärande. I arbetslaget samarbetar ni kollegor kring era elever och får stöd av skolans stödstrukturer såsom övriga kollegor, gemensamma strategier, samarbete med elevhälsan och rektor.

Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.

 

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 4-6 i ämnena matematik och NO i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper i relevant ämne på högskolenivå. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete som lärare i grundskolan, arbetat med barn/ungdomar i åldern 6-12 år och har erfarenhet av att bedriva undervisning.

Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering krävs. Du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd och kan stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

 

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start 2021-01-12 eller enligt överenskommelse. Placering är på centralskolan i Kristianstad.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Ulrika Åkerberg på telefon, 0733-13 66 17.

Sista ansökningsdag är 2020-11-26.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan. I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2020/567
Kontakt Ulrika Åkerberg, rektor, 0733-13 66 17
Facklig företrädare Jeanette Nilsson, LF, 0729-84 17 83
Merit Lindström, LF, 0733-13 66 41
Saeda Issa, Kommunal, 0733-13 66 41
Sista ansökningsdag 2020-11-26