Förstelärare, Wendesgymnasiet


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Wendesgymnasiet är en skola med tre yrkesprogram BA, FT och VF. Gymnasieskolan är belägen i vackra Åsums fure som till 1994 var Wendes Artilleriregemente. De militära lokalerna som skolan använder är stora och rymliga och väl anpassade för den verksamhet som vi bedriver. Utrustningen håller hög nivå och uppdateras regelbundet. Miljön som skolan finns i erbjuder en rofylld arbetsplats med god tillgång till rum och utrymmen för många olika aktiviteter.

Arbetslagen på Wendesgymnasiet är organiserade med programmen som sin bas. Det innebär att du arbetar nära både kolleger som undervisar i andra gymnasiegemensamma ämnen men också nära lärarna som undervisar i karaktärsämnen på programmen. Detta skapar en arbetsmiljö i arbetslagen som är närmre eleverna och öppnar för ett relationsskapande både med kollegor och med elever som är gynnsamt för elevernas utveckling.

Wendesgymnasiet är en skola där både personalen och eleverna uttrycker att de trivs och att de kan rekommendera sin arbetsplats respektive sin skola till andra. Eleverna uttrycker ofta att de har ett bra samarbete med sina lärare och lärarna är goda förebilder för eleverna på sin väg mot ett yrkesliv och en yrkesidentitet.

Arbetsuppgifter

Wendesgymnasiet är en fokusskola med en fastställd handlingsplan som är styrdokument för hela verksamheten. Handlingsplanen tillsammans med riktlinjerna för Framgångsrik undervisning på Wendesgymnasiet styr uppdraget som förstelärare. Som förstelärare kommer du att ha en viktig roll i att driva processer för att förverkliga intentionerna i handlingsplanen.

Ditt grunduppdrag är undervisning i gymnasieskolan i svenska och ett eller flera andra ämnen beroende på din behörighet och kompetens. I ditt försteläraruppdrag ska du arbeta för hela skolan. Du har exempelvis fokus på:

-Handlingsplanerna för Fokusskola och Framgångsrik undervisning, dessa utgör basen för ditt försteläraruppdrag
-Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet planera och driva utvecklingsarbete i samråd med rektor.
-Fånga upp och formulera viktiga didaktiska frågeställningar i verksamheten och aktivt driva dessa i samråd med rektor.
-Arbeta konsultativt gentemot kollegor.
-Planera, leda och utveckla det kollegiala lärandet.
-Hålla sig uppdaterad inom senaste forskning.
-Handleda andra lärare.
-Du ska vara beredd att hantera enskild personal – i första hand inom ditt uppdrag men också inom andra frågor.
-Du ska kunna genomföra undervisningsobservationer som följs av reflekterande samtal.
-Genomföra exempellektioner där kollegor observerar din undervisning utifrån det formativa förhållningssättet.
-Du sak vara drivande i BUSK.
-Du är beredd på att ta ett stor ansvar för uppdraget och detaljutforma det i dialog med rektorer, arbetsledare och övriga förstelärare på skolan.

Kvalifikationer

Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i gymnasieskolan i ämnena svenska och ytterligare ett eller flera ämnen i gymnasiet.

Vi vill att du genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning i skolväsendet. Utifrån dina tidigare erfarenheter kan du påvisa en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och handledning av andra lärare. Du innehar god förmåga att ge utvecklande återkoppling till elever, vårdnadshavare och kollegor med förankring i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Gedigna kunskaper inom det ämnesområde du undervisar i är en förutsättning för arbetet. Som förstelärare krävs att du har en mycket god pedagogisk kompetens och ett starkt intresse att utveckla undervisningen. Du kan anpassa ditt arbete till olika gruppers och individers förutsättningar. Att tänka utanför ramarna behövs i din roll liksom att du vill utveckla dig själv och lärmiljön. Naturligtvis är du intresserad av att delta i utvecklingsprojekt som leder till förbättrande elevresultat.

Vidare har du goda kunskaper kring hur man gör undervisningsobservationer, arbetar med spegling och feedback, leda gruppdiskussioner och ha samtal med enskilda kollegor. Du har även kunskaper kring hur värdegrundsarbetet kan utvecklas. Som person är du empatisk, självgående, strukturerad och tydlig.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med start 2020-08-12, placering på Wendesgymnasiet. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Joakim Sahlin på telefon 044-13 49 07.

Sista ansökningsdag är 2020-06-03.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan. I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2020/284
Kontakt Joakim Sahlin, 044-13 49 07
Facklig företrädare Jimmy Haure, Lärarförbundet, 0728-85 84 23
Linda O'Donnell, Lärarnas Riksförbund, 0705-27 68 13
Sista ansökningsdag 2020-06-03