Lärare i fritidshem alternativt fritidsledare, Vittskövle skola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Välkommen till Vittskövle skola!

Här blir du som lärare i fritidshemmet eller fritidsledare en viktig del i vårt gemensamma arbete att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev. Just nu är vi cirka 27 elever i åk F-3. Här arbetar vi nära varandra. Det är en skola som blickar framåt. Vi har aldrig långt från ord till handling.

Vårt arbete inom Framgångsrik undervisning på fritidshemmet har fokus på lärandet i fritidshemmet. Vi genomför detta utvecklingsarbete tillsammans i ett nätverk med alla fritidshemmen i vårt skolområde. En annan del av vårt utvecklingsarbete är ett projekt med ”Rörelsesatsning i skolan” tillsammans med Skåneidrotten.

Vi söker dig som har ett stort engagemang och som vill vara med och utveckla fritidshemmet. Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt kombinerar med undervisning/arbete i skolan inom idrott och hälsa eller annat skolämne.

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar och leder du även uteverksamhet och rastverksamhet.

Dina relationer till eleverna karakteriseras av ömsesidig respekt, samarbete, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. Du vågar ställa krav på eleverna och är tydlig kring de förväntningar som ställs. Dokumentation av verksamheten i fritidshemmet ingår också. Vidare är du aktiv i det kollegiala lärandet och på ett systematiskt sätt reflekterar du över arbetet enskilt och tillsammans med andra, kopplat till målen i verksamheten och influenser från omvärlden.

Som fritidsledare är ditt huvuduppdrag att arbeta som resurs i klass och på fritidshemmet. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt, samarbete och positiva förväntningar. Eleverna ska med tydlighet veta vad du förväntar av dem och arbete med den enskilde eleven ska bygga på professionella relationer. Samarbetet mellan skola och fritidshem är viktigt för att elevernas vardag ska följa en röd tråd. Du är aktiv i det kollegiala lärandet i syfte att utbyta kunskap samt utveckla fritidsverksamheten. Du arbetar med olika IT-verktyg tillsammans med eleverna i undervisningen.

Kvalifikationer

I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem samt har lärarlegitimation för årskurs 1-6 i ämnena idrott eller något annat ämne i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har fritidsledarutbildning från folkhögskola alternativt kandidatexamen i folkhälsopedagogik. Vi vill att du har erfarenhet från arbete inom pedagogisk verksamhet och det är en fördel om du arbetat som lärare i fritidshem eller fritidsledare, gärna med elever i åldrarna 6-9 år.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmåga att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla barn/elever är lika värda. En god förmåga att undervisa elever i behov av särskilt stöd och förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår krävs.

Vidare hanterar du ledarskapet i fritidshemmet/klassrummet samt arbetar med målstyrning, planering och dokumentation. Förmåga att entusiasmera, skapa intresse och möta barn på den nivå de befinner sig samt kunna välja pedagogiska verktyg utifrån individens behov krävs även det i arbetet. Du ska kunna integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och som redskap i det egna arbetet. Din goda kommunikationsförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga krävs för att skapa förtroendefulla relationer med kontakter inom som utanför skolan.

Möjlighet att arbeta de tider som arbetet kräver, både vid öppning och stängning är ett krav.

Anställningsvillkor

Anställs du som lärare i fritidshem är tjänsten en tillsvidareanställning på heltid med start 2020-08-12. Anställs du som fritidsledare är tjänsten en allmän visstidsanställning på heltid under perioden 2020-08-12 -- 2020-12-18.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Annika Månsson på telefon 044-13 43 30.

Sista ansökningsdag är 2020-04-01.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan. I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2020/103
Kontakt Annika Månsson, 044-13 43 30
Facklig företrädare Annica Augustsson, Lärarförbundet, 044-13 48 26
Ingrid Jönsson, Lärarnas Riksförbund, 0733–13 45 60
Sista ansökningsdag 2020-04-01