Elevassistent, Öllsjöskolan


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Öllsjöskolan bedriver undervisning i F-9 och skolbarnomsorg för barn i åk F-6. Vi arbetar i två spår. I varje spår finns tre arbetslag indelade i F-3, 4-6 och 7-9. I arbetslagen F-6 ingår även verksamhet för barn i fritidshem och för elever i 7-9 finns verksamhet i elevcaféet. Det finns även ett arbetslag som arbetar för elevhälsan.

På skolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som vill ge eleverna en bra skola. Pedagogernas erfarenhet och kompetens tas tillvara för att nå en helhetssyn och hög kvalité. Vi når höga resultat och söker medarbetare som kan bidra till detta.

Vi lägger stor vikt vid att eleverna har kunskap om vilka förmågor som bedöms i varje ämne och hur eleven kan arbeta mot dessa. Skolan är i en spännande utvecklingsfas och vi arbetar mycket med betydelsen av formativ bedömning och elevens delaktighet bland annat genom elevledda utvecklingssamtal. Vi arbetar också för att skapa trygghet och trivsel samt för att nå en Vi-känsla för hela skolan.

Eleverna/barnen inspireras och motiveras via upplevelser, laborativt arbete och ämnesintegrerad undervisning i både ute - och innemiljö. I fritidshemmen erbjuder vi en meningsfull och stimulerande verksamhet som bidrar till lärande och utveckling.
Vi vill med detta uppnå arbetsglädje och ökad förståelse - ett gott lärande!Arbetsuppgifter


Som elevassistent i Kristianstads kommun arbetar du med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna så att de kan fokusera på studierna och möjliggöra att eleverna utvecklar relationerna sinsemellan. 

Du stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och på fritids, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter. Du har ett mycket nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter för att tillsammans sträva efter att hitta individuella lösningar så att varje elev kan tillgodogöra sig ny kunskap. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt.

Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i och utanför klassrummet. Exempelvis uppmärksamhet på elevernas prestationer och utveckling för att kunna förmedla detta vidare till ansvarig lärare samt analys och förståelse för instruktioner från ansvarig lärare och utifrån detta bedöma vilket agerande som blir det bästa stödet för eleverna. Arbetet fördelas på både skola och fritidshem.

Kontakter och samarbete med vårdnadshavare är en del av arbetet samt aktivt medverkande till arbetsplatsens utveckling och ansvarstagande för egen personlig kompetensutveckling. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande med elever med större fysiska funktionsnedsättningar eller med utåtagerande elever. I arbetet kan det ingå självständigt pedagogiskt arbete med elever. I arbetet ingår också att hjälpa elever med diabetes med kolhydratsberäkning och mängd insulin i samband med måltider.


Kvalifikationer

Vi söker dig med gymnasieexemen från barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik eller barnskötar/elevassistentutbildning via vuxenutbildning eller gymnasieutbildning tillsammans med påbyggnadsutbildning med specialpedagogiskt innehåll som elevassistent/personlig assistent, exempelvis assistentutbildning från folkhögskola eller YH. Du har godkänt gymnasiebetyg i svenska/svenska som andraspråk 1 och 2 och matematik 1a/b/c (100p).

För jobbet behöver du ha kännedom om diabetes. Du ska kunna göra kolhydratsberäkningar och räkna ut antal enheter insulin i förhållande till behov. Du kan analysera blodsockervärden, ge sprutor och hantera insulinpump. Har du erfarenhet från arbete som elevassistent och av arbete med personer med funktionsnedsättning är det meriterande.

Du känner ansvar och har förståelse för uppdraget som elevassistent. Du har god pedagogisk förmåga och kan motivera eleverna i deras utveckling. Med lugn och tålmodighet bemöter du eleverna och är lyhörd för deras behov. Vidare har du god  kommunikationsförmåga och god empatisk förmåga. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande därför krävs det god fysik.


Anställningsvillkor


Tjänsten är en allmän visstidsanställning under perioden 2019-08-12--2019-12-31. Placering är på Öllsjöskolan i Öllsjö strax utanför Kristianstad. Om du erbjuds anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Tobias Johansson på telefon 0733-13 56 49. 

Sista ansökningsdag är 2018-08-04.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/595
Kontakt Tobias Johansson, rektor, 0733-13 56 49
Facklig företrädare Susanne Svensson, Kommunal, susanne.svensson@utb.kristianstad.se
Sista ansökningsdag 2019-08-04