Förskollärare, skolområde östra


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vi söker förskollärare till några av våra förskolor, bland annat Centrals förskola och Sommarlusts förskola. Vår verksamhet utgår från varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. En satsning i området kring undervisningsbegreppet har genomförts och arbetet med att förankra detta i vår verksamhet tar vi med oss in i arbetet med den nya läroplanen för förskolan. Vi fortsätter utmanas i både undervisning och systematiskt kvalitetsarbete parallellt med barns språkutveckling. Vi finner det även viktigt att erbjuda barnen en verksamhet som är tillgänglig för alla, och kommer därför även att utveckla kompetens inom TAKK, digitala verktyg, tydliggörande pedagogik samt bildstöd.

Vill du vara med på vår resa? Våra förskolor väntar på dig som vill utmanas tillsammans med oss i Område Östra.Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Vi ser gärna att du har utbildning i teckenkommunikation samt tydliggörande pedagogik. Erfarenhet av arbete som förskollärare, arbete inom skola eller omsorg samt ledarerfarenhet från barnverksamhet anses meriterande. Även erfarenhet av att arbeta i arbetslag samt med barn med annat modersmål är en fördel.

Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder 4 tillsvidareanställningar på heltid med placering i skolområde östra och tillträde 2020-01-06 eller enligt överenskommelse.

Du kan arbeta både vid öppning och stängning av förskolan.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta förskolechef Samra Krasniqi på telefon 0728-85 80 12.


Sista ansökningsdag: I denna rekrytering använder vi löpande urval vilket innebär att vi kommer att stänga rekryteringen senast 2019-09-01 men att det kan komma att ske innan om vi hittar rätt kandidater. Vi vill därför uppmana dig att söka vakanserna snarast.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/586
Kontakt Samra Krasniqi, 0728-85 80 12
Facklig företrädare Charlotte Petersson, Lf, 044-134961
Therese Holmqvist, Lf, 044-136233
Sista ansökningsdag 2019-09-01