Lärare i åk 4-6, Lingenässkolan


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Lingenässkolan är Kristianstads nyaste skola! Den står klar för inflyttning hösten 2019. En skola är inte bara en plats, utan en idé om en verksamhet med en tydlig pedagogisk inriktning för att få alla barn att lyckas enligt mottot Lingenässkolan - här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli.

Lingenässkolan är en F-6 skola som inrymmer såväl grundsärskola som grundskola och fritidsverksamhet. Kristianstads nya skola är belägen ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne.

Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra. Genom skolans betoning på ett gott bemötande och ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt tror vi att vi skapar en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål.

Hur ofta kommer möjligheten att vara en del av utvecklingen av en alldeles ny skola? Nu är det Din tur! Skicka in en ansökan! Vi kommer att tillämpa löpande rekrytering, vilket innebär att rekryteringen avslutas när vi hittat rätt kandidat.


Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lärare hos oss klicka på länken.
Kristianstads kommun -välkommen att arbeta som lärare hos oss.
Filmen är bara tillgänglig från vår webbsida www.kristianstad.se/jobb.

Arbetsuppgifter

På skolan arbetar två lärare i varje klass åk 1- 4. Du kommer att arbeta tillsammans med två andra pedagoger i två klasser. Ni fördelar arbetet mellan er. Ni har även idrott-, bild-, musik-, samt slöjdlärare som undervisar i dessa ämnen.

Uppdragen är renodlade vilket bland annat innebär att lärare i fritidshem även undervisar på rasterna. Förvaltningens utvecklingsavdelning kommer att finnas som stöd i det pedagogiska utvecklingsarbetet. På grundskolan kommer det att finnas plats för ca 700 elever uppdelade i fyra paralleller. Grundskolan kommer också att bedriva verksamhet för nyanlända organiserade i förberedelseklasser.

Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.

Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan.

Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 4-6 i minst två av ämnena ma, no, sv och so  i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper i relevanta ämnen enligt förstahandskravet på högskolenivå. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå. Vi ser gärna att du har arbetat som lärare i grundskolan, har bedrivit undervisning samt har arbetat med barn/ungdomar.

Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål. Du bör ha god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd samt förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering på Lingenässkolan och tillträde 2019-08-14. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Karitha Månsander 0733-136137 eller Oscar Lindström 0733-135358. 

Sista ansökningsdag:
I denna rekrytering använder vi löpande urval vilket innebär att vi kommer att stänga rekryteringen senast 2019-07-29 men att det kan komma att ske innan om vi hittar rätt kandidat. Vi vill därför uppmana dig att söka vakansen snarast.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/584
Kontakt Karitha Månsander, 0733-136137
Oscar Lindström, 0733-135358
Facklig företrädare Emil Gillsjö, SACO, 0733-134988
Lena Ormblom, SACO, 0709-642422
Annelie Olsson, TCO, 0733-135998
Sista ansökningsdag 2019-07-29