Elevassistent, Färlövs skola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Färlövs skola är en F-6-skola med ungefär 200 elever. Skolan ligger 10 km nordväst om Kristianstad. Vår skola med fritidshem och klubb ligger mitt i byn. I skolans närhet ligger Smedjegårdens förskola, bibliotek, affär samt Färlövs kyrka. Naturen runt oss är en del av vår lärandemiljö.

Färlövs skola är en skola att längta till, där både barn och personal trivs. Vi arbetar för att varje individ ska känna sig trygg och utvecklas. Vill du vara en del i denna gemenskap för ett ökat lärande för alla så är detta en tjänst för dig. Kamratskap, hänsyn och respekt för varandra ska genomsyra all vår verksamhet. Alla elever ska finna meningsfullhet, lust och nyfikenhet i sitt lärande och få det stöd de behöver både i sin kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Arbetsuppgifter

Elevassistenter på barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna så att de kan fokusera på studierna och möjliggöra att eleverna utvecklar relationerna sinsemellan.

Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och på fritids, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter och har ett mycket nära samarbete och tät kommunikation med lärare och övriga elevassistenter för att tillsammans sträva efter att hitta individuella lösningar så att varje elev kan tillgodogöra sig ny kunskap. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt.

Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i och utanför klassrummet. Exempelvis uppmärksamhet på elevernas prestationer och utveckling för att kunna förmedla detta vidare till ansvarig lärare samt analys och förståelse för instruktioner från ansvarig lärare och utifrån detta bedöma vilket agerande som blir det bästa stödet för eleverna. Arbetet fördelas på både skola och fritidshem.

Kontakter och samarbete med vårdnadshavare är en del av arbetet samt aktivt medverkande till arbetsplatsens utveckling och ansvarstagande för egen personlig kompetensutveckling. I särskolan ingår även kontakter med habilitering. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande med elever med större fysiska funktionsnedsättningar eller med utåtagerande elever. I arbetet kan det ingå självständigt pedagogiskt arbete med elever.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har något av följande:

  • godkänt betyg från barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik om minst 2250 p eller
  • godkänt betyg från gymnasieutbildning tillsammans med påbyggnadsutbildning med specialpedagogiskt innehåll som elevassistent/personlig assistentassistent från folkhögskola eller YH eller
  • barnskötar-/elevassistentutbildning via vuxenutbildning om minst 1300 poäng. 

Du har godkänt gymnasiebetyg i svenska/svenska som andraspråk 1 och 2 (200p), engelska 5 (100p) och matematik 1a/b/c (100p). Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som elevassistent eller med liknande arbetsuppgifter. Arbetslivserfarenhet är ett krav.

För att lyckas i din roll behöver du ha förståelse för vad uppdraget som elevassistent innebär. Du är ansvarstagande, har god empatisk förmåga samt är lyhörd för elevens behov. Du behöver också ha förmåga att samarbeta och kommunicera. Du har god pedagogisk förmåga samt vara lugn och tålmodig. Tunga lyft kan förekomma så du behöver ha god fysik.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en allmän visstidsanställning på heltid med placering på Färlövs skola under perioden 20190814 till och med 20200617. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Linda Svensson på telefon 044-136959.

Sista ansökningsdag är 2019-06-25

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Färlöv
Referensnummer BUF-2019/535
Sista ansökningsdag 2019-06-25