Lärare i textilslöjd åk 3-9, Degebergaskolan


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Degebergaskolan präglas av ett utvecklande professionellt kollegialt samarbete och öppen tillåtande atmosfär i personalgruppen. Vi arbetar lösningsfokuserat och ämnesövergripande för att nå hög måluppfyllelse. Skolan omfattar årskurserna F-9 och totalt går cirka 300 elever på skolan. Genom kollegialt lärande utvecklar vi våra kunskaper kring formativ bedömning och digitalisering. I höst startar vi upp ett utvecklingsarbete kring språkutvecklande undervisning i alla ämnen, innehållande bland annat genrepedagogik. 

Degebergaskolan har en hälsofrämjande inriktning, vi arbetar efter perspektivet: Det viktigaste du kan göra för din hjärna, är att röra på dig!

Vi är stolta över vår skola och hoppas att du vill bli en av oss!

Välkommen med din ansökan!


Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lärare hos oss klicka på länken.
Kristianstads kommun -välkommen att arbeta som lärare hos oss.
Filmen är bara tillgänglig från vår webbsida www.kristianstad.se/jobb.

Arbetsuppgifter

I ditt uppdrag som undervisande lärare i textilslöjd, arbetar du tillsammans med elever i årskurs 3-9. Som textilslöjdslärare hos oss har du ett nära samarbete med läraren i trä- och metallslöjd. Undervisningen anpassar du efter du utifrån varje elevs förutsättningar. Dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. I dina arbetsuppgifter ingår också att ansvara för skötsel av skolans textilslöjdssal och utrustningen i den samt mentorskap i årskurs 7, tillsammans med kollega.

Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 3-9 i ämnet textilslöjd i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper i relevant ämne enligt förstahandskravet på högskolenivå. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan, arbete med barn/ungdomar i åldern 9-15 år samt erfarenhet av att bedriva undervisning. Du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd.

Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering på Degebergaskolan med tillträde 2019-08-14.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Liselotte Holmgren på telefon 044-13 43 02 .

Sista ansökningsdag är 2019-06-24

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Degeberga
Referensnummer BUF-2019/522
Sista ansökningsdag 2019-06-24