Förskollärare, Kulladals förskola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Kulladals förskola arbetar med lek och lärande på ett lustfyllt och lösningsinriktat sätt med fokus på barnens färdigheter. Förskolan ligger centralt i Fjälkinge och har 7 avdelningar, 3 småbarnsavdelningar och 3 syskonavdelningar och en avdelning placerad i paviljong vid Fjälkinge skola där våra blivande skolbarn går. Det är på Paviljongen som vi nu söker en ny kollega. Vår inne- och ute miljö är stimulerande med varierande möjligheter till lek och utforskande. Vi arbetar tematiskt med ett gemensamt tema för hela förskolan. Förskolan ligger i ett villa område med närhet till både lekplatser och grönområden. Vi har ett eget förskolebibliotek. Vi vill att alla ska känna och visa respekt för varandra och arbetar mycket med vårt bemötande och vår kommunikation. Välkommen att söka till Kulladals förskola och bli en av oss!

 

Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg, där den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. 

Det är viktigt att du skapar en relation till barnen som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. Du ska även ha ett gott förhållningssätt och bemötande gentemot vårdnadshavare och ett etiskt förhållningssätt i mötet med människor. 

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad kring ny forskning, händelser i omvärlden och ser utvecklingsmöjligheter i verksamheten. Du ska bidra till kollegialt lärande genom att ni som kolleger ger varandra feedback. Vidare är du delaktig i arbetslaget och arbetar för att vidmakthålla goda relationer och bidra till en god arbetsmiljö

Du är en ledare som med tydlighet leder med fantasi och inlevelse samt entusiasmerar och sprider glädje. Du leder och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. 

Kvalifikationer

Du ska ha förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan. Utbildning i TAKK är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som förskollärare, eller arbete inom skola och omsorg. Ledarerfarenhet från verksamhet där barn förekommit eller annan arbetslivserfarenhet är också meriterande. 

Pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Vidare har du förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år och kan arbeta både vid öppning och stängning av förskolan.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken. 

Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende samt har ett positivt förhållningssätt. I vardagssituationer möter du barn och vårdnadshavare med engagemang på ett lyhört och professionellt sätt med barnets lärande i fokus. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet.

Vidare kan du integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och som redskap för att söka information, planera, kommunicera och rapportera. Du har kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, är lösningsfokuserad och har ett flexibelt förhållningssätt. 


Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering på Kulladals förskola med tillträde 2019-08-12 eller enligt överenskommelse.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta förskolechef Camilla Larsson på telefon 0733-139373.


Sista ansökningsdag: I denna rekrytering använder vi löpande urval vilket innebär att vi kommer att stänga rekryteringen senast 2019-06-26 men att det kan komma att ske innan om vi hittar rätt kandidat. Vi vill därför uppmana dig att söka vakansen snarast.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/519
Kontakt Camilla Larsson, 0733-13 93 73
Facklig företrädare Jennie Vestberg, Lf, 0738-532280
Sista ansökningsdag 2019-06-26