Förskollärare, Näsbyvillans förskola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

På skolområde Norra arbetar vi utifrån lärandesituationer som utmanar och utvecklar barnens lärande med ett tydligt naturvetenskapligt lärandeobjekt. Näsbyvillans Förskola består av åtta avdelningar. Vi har utarbetat former att mötas och lära kollegialt för att utveckla verksamheten tillsammans, både i aktiviteter där barnen möts över avdelningsgränserna och i regelbundna kollegiala samtal där pedagogerna reflekterar kring begrepp och situationer knutna till vår undervisande verksamhet.

Som medarbetare på Näsbyvillan erbjuds du stora möjligheter till delaktighet och att påverka den egna arbetssituationen. Som stöd i den pedagogiska processen finns, förutom förskolechefen, också specialpedagoger, processledare som leder våra kollegiala samtalsgrupper samt en utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet och även fungerar som mentor till våra nyaste medarbetare. Vårt förhållningssätt grundar sig i ICDP (vägledande samspel).

Det allra roligaste med att arbeta hos oss är givetvis barnen! Att få ta del i deras utveckling och bidra till deras lärande och att möta alla våra familjer i olika konstellationer, från olika kulturer och bakgrunder, som välkomnar en att få vara en del av deras vardag. Det är det som gör vår förskola här på Näsby så speciell. Det skapar en Vi-känsla, en gemenskap över gränserna i området, framtidsmod - helt enkelt!   

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

I din viktiga roll som förskollärare i förskolan skapar du en pedagogisk och trygg omsorg för barn i åldern 1-6 år. Utifrån läroplanen och varje barns förutsättningar gör du en intresseväckande undervisning med kvalité som stimulerar till utveckling och lärande. Genom positiv och ömsesidig respekt får du en bra relation med barn, vårdnadshavare och kollegor. Som ledare är du tydlig och entusiasmerande.

Självklart är du aktiv i det kollegiala lärandet och bevakar influenser från omvärlden. I arbetet ingår pedagogisk dokumentation. Både öppning och stängning av förskolan är en del av arbetet.

På Näsbyvillan ges möjlighet att utveckla sina pedagogiska verktyg, att söka inspiration och infallsvinklar baserat på kombinationen av beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vi ges också möjligheter att kollegialt få mötas upp och utbyta erfarenheter och kompetenser kring våra olika verksamheter i samarbetet med utvecklaren för förskolorna i området och de andra förskolorna på område Norra. Genom vår utvecklare har vi ett samarbete med högskolan i Kristianstad.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan eller pågående förskollärarutbildning med behörighet att bedriva undervisning i förskola. Du har förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år.

Självklart är du väl insatt i förskolans läroplan och barnkonventionen, vilka du kan omsätta i praktiken. Du har kunskap om bild, musik, rörelse och barns språkutveckling. Genom din pedagogiska förmåga kan du stimulera barns utveckling och skapa en lärande och lustfylld miljö. Barnen kan du möta på deras nivå och välja pedagogiska verktyg utifrån deras behov. I ditt arbete kan du hantera digital teknik och pedagogisk dokumentation.

I arbetet kan du ta initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer. Genom att vara engagerad och lyhörd skapar du förtroendefulla relationer.


Anställningsvillkor

Vi erbjuder två tillsvidareanställningar på heltid med tillträde 2019-08-12. Placering är i skolområde norra i Kristianstad på Näsby. Du kan arbeta både vid förskolans öppningstid 5.30 och stängning av förskolan 18.30. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis och lärarlegitimation. Om du erbjuds anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta förskolechef Maria Werngren på 0733-13 60 04 eller utvecklingsledare Bodil Bengtsson på 0733-13 69 58.

I denna rekrytering gör vi löpande urval vilket innebära att vi kallar till intervju löpnade och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista visningsdag på annonsen som är 2019-06-26. Så välkommen med din ansökan snarast.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/498
Kontakt Maria Werngren, förskolechef, 0733-13 60 04
Facklig företrädare Gunnel Nilsson, Lärarförbundet, 0733-13 69 56
Sista ansökningsdag 2019-06-26