Lärare åk 1, Rönnowskolan


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Nu har du möjlighet att tillsammans med oss bygga den inre organisationen i den kommande nybyggda skolan. Vill du vara med att skapa förutsättningar tillsammans med lärarlaget för att våra elever att lyckas med sin måluppfyllelse är du välkommen att söka hit. Vi står inför ett nytt skolbygge som står klart augusti 2020. Rönnowskolan och Sånnaskolan blir en gemensam skola, Sånnaskolan F-6 skola. En fantastisk miljö för både elever och personal. I vår pedagogiska plattform/vision vill vi skapa morgondagens skola där förutsättningarna främjar alla elevers utveckling och lärande. Elever erbjuds olika vägar att nå målen, undervisningsvariationerna varierar, metoder prövas och utvecklas. Vår nya skola och tillhörande utemiljö har tagits fram i nära samarbete med pedagoger från alla verksamheter för att på bästa sätt motsvara våra önskemål för att kunna erbjuda en varierande och stimulerande verksamhet såväl inne som ute. Arbetsglädje skattar vi högt och teamkänslan för lärarna är viktig. Eleverna ska möta trygga vuxna och erbjudas möjligheter till utveckling varje dag.


Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lärare hos oss klicka på länken.
Kristianstads kommun -välkommen att arbeta som lärare hos oss.
Filmen är bara tillgänglig från vår webbsida www.kristianstad.se/jobb.

Arbetsuppgifter

Du är lärare och tar emot blivande årskurs 1. Till klassen finns en lärare kopplad till de båda årskurserna på skolan. Lärare i fritidshem är kopplade till varje klass. Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 1-3 i ämnena ma, sv,so samt no i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper i ovanstående ämnen på högskolenivå. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet som lärare i grundskolan, har arbetat med barn i åldern 7-9 år alternativt har erfarenhet av att bedriva undervisning.

Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Vi ser gärna att du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd samt har förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering på Rönnowskolan och tillträde 2019-08-14.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Charlotta Jeppsson på telefon 0733-134702.

I denna rekrytering använder vi löpande urval vilket innebär att vi kommer att stänga rekryteringen senast 2019-06-24 men att det kan komma att ske innan om vi hittar rätt kandidat. Vi vill därför uppmana dig att söka vakansen snarast.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Åhus
Referensnummer BUF-2019/488
Kontakt Charlotta Jeppsson, 0733-13 47 02
Facklig företrädare Ingrid Nilsson, Lf, 044-134723
Sista ansökningsdag 2019-06-24