Lärare åk 4-6, Lingenässkolan


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Lingenässkolan är Kristianstads nyaste skola! Den står klar för inflyttning hösten 2019. En skola är inte bara en plats, utan en ide om en verksamhet med en tydlig pedagogisk inriktning för att få alla barn att lyckas enligt mottot Lingenässkolan - här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli.

Lingenässkolan är en F-6 skola som inrymmer såväl grundsärskola som grundskola och fritidsverksamhet. Kristianstads nya skola är belägen ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. På skolan arbetar två lärare i varje klass och uppdragen är renodlade vilket bland annant innebär att lärare i fritidshem även undervisar på rasterna. Förvaltningens utvecklingsavdelning kommer att finnas som stöd i det pedagogiska utvecklingsarbetet. På grundskolan kommer det att finnas plats för ca 700 elever uppdelade i fyra paralleller. Grundskolan kommer också att bedriva verksamhet för nyanlända organiserade i förberedelseklasser.

Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra. Kärnan i vår pedagogiska helhetsidé: "Här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli" genomsyrar all verksamhet på skolan.
Genom skolans betoning på ett gott bemötande och ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt tror vi att vi skapar en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål.
På Lingenässkolan får barnen vistas i en trygg miljö där varje barn blir bemött för den person den är och erbjuds möjligheter till utveckling och att lyckas varje dag.

Hur ofta kommer möjligheten att vara en del av utvecklingen av en alldeles ny skola? Nu är det din tur! Skicka in en ansökan!

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta enligt läraruppdraget i en årskurs 4- 6 med mentorsansvar tillsammans med kollega.

Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 4-6 i minst två av ämnena matematik, No, svenska och So i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper enligt ovan på högskolenivå. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och det är en fördel om du tidigare har arbetat som lärare i grundskolan eller har annan erfarenhet av att bedriva undervisning.

Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Det är meriterande om du är bra på att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår liksom god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start 2019-08-14.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Karitha Månsander, rektor, 0733-13 61 37 eller Oscar Lindström, rektor, 0733-13 53 58.

Sista ansökningsdag: Vi kommer att tillämpa löpande rekrytering, vilket innebär att rekryteringen avslutas när vi hittat rätt kandidat. Annonsen visas längst till och med 2019-06-07.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/433
Kontakt Karitha Månsander, 0733-13 61 37
Oscar LIndström, 0733-13 53 58
Facklig företrädare Annelie Olsson, TCO, 0733-13 59 98
Emil Gillsjö, SACO , 0733-13 49 88
Lena Ormblom, SACO , 0709-64 24 22
Sista ansökningsdag 2019-06-07