Förskollärare, Arkelstorp/Vånga


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vill du arbeta på en nybyggd förskola i Arkelstorp med inflyttning april 2020? Vi söker även dig som önskar arbeta på en mindre förskola i det natursköna Vånga. Båda våra förskolor erbjuder hög förskollärartäthet, regelbunden reflektionstid samt kollegial handledning.

Vi vill gärna att du bidrar med din erfarenhet och nyfikna förhållningssätt till att utveckla vår förskola.

Som förskollärare hos oss förväntas du att aktivt och engagerat arbeta för att utveckla verksamhetens mål. Vi lägger stor vikt vid att bemöta alla i vår verksamhet med ett professionellt förhållningssätt. Vi arbetar strukturerat med naturvetenskap samt undervisningsbegreppet i implementeringen av vår nya läroplan.

Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan och gärna tidigare erfarenhet av arbete som förskollärare. Tjänsten kräver en pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Du har god förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov.

Tjänsten som förskollärare kräver att du har förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år. Du ska kunna arbeta de tider som förskolan har öppet. Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder 1-3 tillsvidaretjänster på heltid med start 2019-08-12. Placering för tjänsterna är i Arkelstorp eller Vånga. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Om du erbjuds anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta förskolechef Susanne H. Strandmark på telefon 0733-13 43 65.


Sista ansökningsdag är 2019-06-04.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Arkelstorp/Vånga
Referensnummer BUF-2019/387
Kontakt Susanne Hjort Strandmark, 0733-13 43 65
Facklig företrädare Maria Emanuel, Lärarförbundet, 0733-13 43 83
Sista ansökningsdag 2019-06-04