Förskollärare, Kryddgårdens idrottsförskola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Våra förskolor erbjuder närhet till natur, både skog och hav. Vi erbjuder dig ett öppet och positivt arbetsklimat med engagerade pedagoger och förskolechefer. Vi väntar på dig som vill vara med och driva vårt utvecklingsarbete vidare.

I Åhus har varje förskola ett systematiskt kvalitetsarbete där vi arbetar utifrån prioriterade mål. Gemensamma mål för Åhus är att utveckla arbetet kring barns färdigheter. Vi är i en process där vi utbildar pedagoger i Vägledande samspel - ICDP, där bemötandefrågor står i fokus. Läslyftet för förskolan är en central del i vår verksamhet och genom läslyftet står det kollegiala lärandet i fokus. Kryddgården är en idrottsförskola där motorikens betydelse och rörelseglädjen värderas högt.

Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande. Genom att sätta tryggheten främst ser vi det som en viktig uppgift att skapa goda relationer och miljöer som erbjuder barnen och deras vårdnadshavare en trygg förskoletid. Med trygga relationer som är ett ständigt pågående arbete, bygger vi sedan upp ett fokus kring en vardag som erbjuder lärande, lek och glädje. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på kartläggning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Som förskollärare leder du arbetslagets planering, genomförande, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Vi ser gärna att du har utbildning i teckenkommunikation, TAKK samt Icdp - vägledande samtal steg 1. Erfarenhet av arbete som förskollärare alternativt erfarenhet av arbete inom skola och omsorg anses meriterande. Även ledarerfarenhet från barnverksamhet inom idrott och hälsa anses meriterande.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering på Kryddgårdens Idrottsförskola. Tillträde 2019-08-12. Arbetet kräver att du kan arbeta både vi öppning och stängning av förskolan.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anne Olsson, förskolechef på telefon 0733-13 93 63.


Sista ansökningsdag är 2019-05-20. I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/375
Kontakt Anne Olsson, 0733-139363
Facklig företrädare Mona Palmblad, TCO, 044-13 46 46
Sista ansökningsdag 2019-05-20