Förskollärare, Kalvalyckans förskola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Kalvalyckans förskola med sex medarbetare ligger, 15 minuter från Kristianstad, i mitten av Everöd. Förskolan har Everöds skola som granne. Vi arbetar kollegialt med både Bjerevången- och Huaröds förskola. Vi arbetar även med en röd tråd tillsammans med Everöds skola.

I vårt arbetssätt utgår vi från Lars Löwenborgs, Färdigheter för livet, som vi kombinerar med Bo Heijlskov Elvén och lågaffektivt bemötandet. Vi använder oss av detta genomgående i aktiviteter, lek, utevistelse, omsorg och lärande där alla delar är lika betydelsefulla för barnen.

När du arbetar här ingår du i ett större team, en röd tråd genom alla verksamheterna detta för att ge barnen största möjlighet till utveckling och lärande. Välkommen med din ansökan!


Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete en-skilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt har pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Det är meriterande om du har utbildning i teckenkommunikation, TAKK.

Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Vi vill att du har erfarenhet av arbete inom skola eller omsorg samt ledarerfarenhet från barnverksamhet. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete som förskollärare.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer. du har förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter i åldersgruppen 1-6 år och kan arbeta både vid öppning och stängning av förskolan.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Din placering är Kalvalyckans förskola.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Catarina Johannesson, rektor på telefon 0733-13 43 03.

Sista ansökningsdag är 2019-05-27.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/368
Kontakt Catarina Johannesson, 0733-13 43 03
Facklig företrädare Magdalena Svensson, Lärarförbundet, 0733-13 43 36
Marie Hillqvist, Kommunal, 0733-13 45 60
Sista ansökningsdag 2019-05-27