Förskollärare, Diamantens förskola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

På Diamantens förskola har vi det kompetenta barnet i fokus och som utgångspunkt för vår verksamhet. Diamanten har Natur & teknik som inriktning men vi jobbar även med Färdigheter för lärande, ICDP, en relevant pedagogisk dokumentation och naturligtvis sker allt tillsammans med digitala resurser. Tycker Du det låter mycket? Det är därför vi söker dig som är en mycket  kompetent förskollärare och som kommer att fixa allt detta galant!

För att skapa de bästa förutsättningar för att klara ditt uppdrag så jobbar vi med olika former av nätverk för kollegialt lärande. Vi har bland annat ett förskolläraforum där du kan lyfta alla frågor och dilemman som kan uppstå. Diamanten är en spännande arbetsplats där alla kan påverka sin egen vardag vuxna som barn!

Till sist ska alla som kommer till Diamanten alltid känna sig hjärtligt välkomna, varje dag!


Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. I rollen är du en god förebild genom att vara engagerad i alla lärandesituationer och har en tro på barnets kompetens i alla situationer. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Hos oss arbetar vi på ett sätt så att alla barn möts av samma värdegrund.

Som förskollärare hos oss är du närvarande i alla möten och ger tid till att lyssna och är öppen för ifrågasättande i form av ”Varför frågor” från barnen. Du lyfter aktivt och ger positiv feedback i alla situationer.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet.

Du har erfarenhet av arbete inom skola eller omsorg och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som förskollärare alternativt ledarerfarenhet från barnverksamhet. Det är också meriterande om du har utbildning i teckenkommunikation, TAKK. Givetvis hanterar du vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år och kan arbeta både vid öppning och stängning av förskolan.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet. Det är en fördel om du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Det är en fördel om du har kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer är egenskaper som vi också efterfrågar.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start i augusti 2019.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Rickard Svenesson, förskolechef på telefon 0733-13 45 02.


Sista ansökningsdag är 2019-05-28

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/308
Kontakt Rickard Svenesson, förskolechef, 0733-13 45 02
Facklig företrädare Jennifer Edel Asplund, Lärarförbundet, 044-13 21 68
Sista ansökningsdag 2019-05-28