Miljö- och hälsoskyddsinspektör Linda

Träffa Linda som arbetar på miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Där är de 27 medarbetare som tillsammans har ett kommunalt tillsynsansvar inom miljöskydd, hälsoskydd, enskilda avlopp, dricksvatten, livsmedel, lantbruk, alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

 

Miljö- och hälsoinspektör Linda Siggelow

Förutom planerad tillsyn hanterar vi mycket inkommande ärenden. Ett inkommande ärende kan vara allt från ett klagomål på en fuktskadad bostad till en förfrågan om användning av schaktmassor, uppstart av ny miljöfarlig verksamhet, tillstånd att servera alkohol eller en misstänkt matförgiftning på en restaurang. På vår avdelning har vi även några medarbetare som arbetar med miljöstrategiska frågor, exempelvis kommunövergripande kemikalierplaner, Agenda 21och naturvård.

Linda började arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör 2016. Tidigare arbetade hon som miljöpedagog på ett avfallsbolag.

 

Hur är en vanlig dag på jobbet?

- En vanlig dag på jobbet är jag ute på inspektion, kanske på en förskola eller en bilskrot. Där kontrollerar jag att de följer miljöbalken och andra lagar inom miljö- och hälsoskydd som de omfattas av. Övrig tid upptas bland annat av möten och telefonsamtal med medborgare, företag och myndigheter, handläggning av klagomål, rapportskrivning och beslutsfattande.

Mitt jobb är så varierande. Det är många som blir förvånade över hur många olika slags ärenden och klagomål som vi faktiskt hanterar; ena dagen kanske vi utreder temperaturen i en lägenhet, buller från en industri eller kontrollerar plastleksaker på en förskola för att nästa dag lyssna efter skällande hundar, utreda avfallsdumpning eller kontrollera lamporna i ett solarium.  

 

Vad är det bästa med att jobba i Kristianstads kommun?

-Att få möjlighet att arbeta förebyggande. Att via dialog öka kunskapen hos både enskilda och verksamheter och genom detta försöka få till åtgärder/förändringar som genererar i miljö- och hälsomässiga vinster.

Dessutom tycker jag det är en klar fördel att man sitter så nära andra förvaltningar. Har man en fråga angående en fastighet som C4 Teknik förvaltar, så tar man bara några steg ner i korridoren och kan direkt få svar på sin fråga. Vi sitter ju alla i Rådhus Skåne.

Varför valde du ditt yrke?

-Vågar jag säga slumpen? För så var det faktiskt lite. Jag skulle egentligen läsa till gymnasielärare i engelska och religion, men fick en dålig magkänsla redan första dagen. Åkte hem och paniksökte efter restplatser på andra program och hittade miljövetenskapsprogrammet. Eftersom jag hade gått naturbruksskola och arbetat en hel del med travhästar tyckte jag att kopplingen mellan djur/natur och miljö var ganska naturlig. Ja, det var så jag motiverade mitt val. Blev helt förälskad i miljöfrågor under min utbildning. Det tog dock ytterligare några år efter min kandidatexamen till dess att jag sökte in till Lund (miljö- och hälsoskydd) – något som jag aldrig kommer att ångra då den utbildningen gav mig mer bredd.

 

Vilka är fördelarna med ditt yrke?

-Att jag varje dag lär mig något nytt och att jag får besöka massor av intressanta verksamheter där personalen brinner för sitt arbete.  

 

Vad gör ditt jobb roligt och meningsfullt?

 - Att få bidra till miljö- och samhällsnytta. Att vara behjälplig i arbetet med att skydda vår miljö och de människor och djur som lever i den.  Att få påverka människor, både enskilda och företag. Att få dem att tänka i nya banor, att se saker från ett annat perspektiv för att uppnå miljönytta.

- Mina kollegor, som verkligen kan hjälpa en att skratta under de tunga dagar som emellanåt infinner sig.

  

Vilken utbildning har du?

Miljövetenskap, kandidatexamen, Malmö Högskola
Miljö- och hälsoskydd, magisterexamen, Lunds Universitet
Totalt fyra år av miljöstudier.

 

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

Om någon är intresserad av att arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör och skulle fråga mig om lämplig utbildning så hade jag rekommenderat dem att läsa miljö- och hälsoskyddsutbildning. Utbildningen ger bland annat kunskap kring miljöproblem (orsak och konsekvenser), tillsynsmetodik och lagstiftning. Man kan även läsa kurser i livsmedelssäkerhet, så att man även kan arbeta som livsmedelsinspektör.

Det finns dock många verksamma miljöinspektörer som inte läst just miljö- och hälsoskyddsutbildningen utan i stället läst utbildningar inom geologi, ekologi, miljöstrategi, gastronomi eller dylikt. De har oftast en fördjupad kunskap inom något ämne vilket kan vara en fördel när mer komplexa ärenden ska handläggas.

 

När du är ledig, vad gör du helst i Kristianstad då?

Då besöker jag och mina barn Tivoliparken. Skulle det vara att jag är i Kristianstad en ledig dag utan barn så nöjer jag mig med att strosa runt i centrum och kolla i skyltfönstren för att sen sätta mig på ett café med en god kopp kaffe. Är det så att vi en dag längtar efter naturupplevelser så är Forsakar ett säkert kort! 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.