Lovisa, planeringsingenjör

De flesta som nyanställs i Kristianstads kommun rekryteras från företag och organisationer i närheten. Men så finns det undantag. Lovisa Larsson kommer senast från uppdrag i Moçambique.

Lovisa Larsson ser på sitt jobb som ett konkret sätt att få arbeta med hållbarhet.
Lovisa Larsson ser på sitt jobb som ett konkret sätt att få arbeta med hållbarhet.

Lovisa tar emot i Kristianstads vackra rådhus, som sedan i våras är hennes arbetsplats. Här jobbar hon som planeringsingenjör på avdelningen för vatten och avlopp, VA, inom Tekniska
förvaltningen.

– Jag kommer in i det tidiga planeringsskedet i olika projekt, exempelvis när ett nytt bostadsområde ska byggas. Det kan handla om höjdsättning av områden, se till att regnvattnet rinner från husen
i stället för att det rinner in mot dem, eller om hur vi bäst renar avloppsvattnet innan det går ut i Hammarsjön. Min tid fördelas mellan att vara ute, sitta i möten med kollegorna och eget arbete här på kontoret, säger hon.

Lovisa menar att Kristianstad är Sveriges kanske mest intressanta kommun för den som arbetar med vatten och avlopp.

– Har man lagt en stad under havsnivån finns många spännande utmaningar, och då måste man ligga i framkant vad gäller klimatanpassning. Det gör Kristianstad.

Tre år i Afrika

Som ingressen avslöjar följer Lovisas cv inte den sedvanliga mallen. För drygt tre år sedan fick hennes make jobb i Maputo, huvudstad i Moçambique och belägen i södra Afrika. Familjen bestämde sig för att flytta.

– Det var förstås ett spännande äventyr för hela familjen. Något helt nytt, säger hon. 

Men någon lång semester var det inte tal om. Efter att ha arbetat på distans för ett svenskt företag ville Lovisa i stället fokusera på vattenfrågor i samhället hon levde i. Under ett spännande halvår
jobbade hon för en biståndsorganisation som arbetar för att även de fattigaste ska få
tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.

– Här hemma behöver vi nte fundera på om det ska komma rent vatten ur kranen eller inte. Så var det inte där. Det fanns vatten, men inte alls med samma kvalitet. Och så fort det regnade blev det
strömavbrott och den elektriska vattenpumpen lade av. Då fick man starta om hela systemen igen, säger hon.

Hemma bäst

Åter på svensk mark är Lovisa glad att familjen åkte och ser tillbaka på ett äventyr hon inte
velat vara utan.

– Det var fantastiskt! Men för varje positiv sak med att bo där finns också en med att vara på hemmaplan också. Som att få jobba med vatten i en kommun som ligger under havsnivån, till exempel.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.