Deltidsbrandman

Claes-Henrik och Martin är deltidsbrandmän i Åhus. De har ett viktigt uppdrag och bidrar till en tryggare vardag för alla som bor och vistas i vår kommun.

 
Deltidsbrandmännen Claes-Henrik Lasses och Martin Sjölin. Foto: Jonatan Månsson

 

Martin Sjölin är deltids­brandman i Åhus sedan tio år tillbaka. Till vardags driver han både Glassbåten och Ved & Ga­sol i Åhus. Claes-Henrik Lasses är IT-kon­sult i egna företaget IT-One och han har varit deltidsbrandman i 22 år.

När larmet går 

Var tredje vecka har deltids­brandmännen på station Åhus beredskap och det innebär att anspänningstiden är fem mi­nuter. Det vill säga den tid det får ta innan beredskapsgrup­pen är på plats och klara för sitt uppdrag.

 – Det är en svårslagen kom­bination av underbart kamrat­skap, spänning och möjlighe­ten att få hjälpa människor i olika utsatta situationer. Ibland kan de vara lite pusslande för att få ihop alla bitarna, men med förstående familj och vänner så går det bra, säger Claes-Henrik.

– Det är en del uppoffringar, men det är det värt. Vi har fruk­tansvärt roligt tillsammans och när larmet går är det en riktig adrenalinkick, säger Martin.

Extra anspänning

Station Åhus har det ganska väl förspänt med personal, med drygt 24 deltidsbrandmän i varierande åldrar (20-65 år). Återväxten är god. I varje beredskapsgrupp i Åhus ingår en styrkeledare och fem brandmän med varierande arbetsuppgifter.

Att jobba i Åhus på somma­ren när befolkningen mång­dubblas är lite speciellt. Den här sommarens värme och torka med extrem brandrisk och fullsatta stränder har inne­burit en extra anspänning.

 – På kustnära station Åhus har vi både båt och fyrhjuling till förfogande, säger deltidsbrandmännen Martin och Claes-Henrik. Framkomligheten är viktig, för risken för olyckor, drunkning och brand vilar ständigt över sommaridyllen.

– Fyrhjulingen, som köptes in till stationen i fjol, underlät­tar så att vi smidigt kan ta oss fram i olika typer av terräng när larmet går, säger Claes-Henrik.

Största stationen

Station Åhus är den största av de fyra deltidsstationerna som finns i kommunen med i ge­nomsnitt fyra larm i veckan. Med ett område som spän­ner från söder om Furuboda till söder om Rinkaby.

– Många av våra larm är sjukvårdslarm, där vi hjälper de drabbade i väntan på ambu­lans, säger Martin. Men vi åker också bland annat på trafikolyckor, bränder, över­svämningar, kemikalieutsläpp och stormskador.

Täcker upp Kristianstad

– Tillsammans med station Kristianstad är vi totalt fem stationer som utgör räddnings­tjänsten i kommunen. Åker sta­tion Kristianstad ut på något resurskrävande larm så täcker deltidsstationerna upp, säger Claes-Henrik.

FAKTA

Kommunens deltidsbrandkårer finns i Arkelstorp, Degeberga, Tollarp och Åhus. Den som blir antagen får betald utbildning och deltids­anställning i kommunen. Är du intresserad av vad som krävs för att bli deltidsbrand­man? 

Läs mer och ansök

Bor du och har din ordinarie arbetsplats i antingen Degeberga, Arkelstorp eller Tollarp? Tycker du att det verkar spännande och intressant att arbeta som deltidsbrandman? Ansök

Läs gärna mer om hur det är att vara deltidsbrandman på http://blideltidsbrandman.nu/ en informationsportal från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.