Anna, kart- och mätingenjör

Mätningsingenjören Anna Moberg omger sig av kartor både på jobbet och fritiden. På arbetsplatsen på lantmäteriavdelningen analyserar hon gamla analoga och skapar nya digitala kartor. På sin lediga tid är det orienteringskartor som gäller.

– Jag tycker att jag har världens bästa jobb. Ena dagen är jag vid havet, andra i skogen. Jag är lika ofta på kontoret som ute i fält. I mitt arbete blir det väl­digt tydligt vilken variation av naturupplevelser Kristianstads kommun erbjuder, säger Anna Moberg och fortsätter:

– Jag hamnar också på plat­ser som jag aldrig kommit till annars och träffar människor, särskilt från den äldre genera­tionen, som vill berätta om platsens historia. Det blir många fina möten.

Fann sin grej på ett vägbygge

Anna Moberg är född i Borås och bodde där tills hon som 23-åring tog sitt pick och pack och flyttade till Kristianstad för att studera till kart- och mät­ningsingenjör på högskolan.

– Efter gymnasiet jobbade jag som mätningsbiträde på ett vägbygge mellan Varberg och Borås. Det var något som fångade mig där. Jag tror det var kombinationen mellan matematik och teknik, samti­digt som det var ett fritt jobb där det hela tiden hände saker. Så jag kände mig trygg i mitt val.

2002 blev hon anställd på Kristianstads kommun där hon nu alltså varit i precis 20 år.

– Det har hänt mycket på teknikområdet under dessa 20 år. Bland annat användning av GNSS-teknik (mätning med hjälp av satelliter, i vardagligt tal GPS). Mina arbetsuppgifter har blivit bredare och mer komplexa och som medarbeta­re är vi mer delaktiga i plane­ring och verksamhetsutveck­ling än tidigare.

En sport för alla

Anna Moberg och hennes familj bor i Knislinge i ett gam­mal tegelhus från 1913. Det var mycket för husets skull de flyt­tade dit, men också för att ha skogen runt hörnet då de gillar att vara ute i naturen. Det var i skogarna de kom i kontakt med orienteringsklubben FK Göingarna.

– Jag och min man började som vuxna nybörjare när vår äldsta dotter började orientera. Som det ofta blir, har barnen nu slutat, men vi har blivit kvar. Numera är det mest mannen som springer och jag hjälper till med kommunikationen i klubben.

– Det som är så bra med orientering är att alla kan tävla samtidigt på sin nivå. En äldre duktig orienterare väljer kan­ske en kort bana med svår orientering och en som är duk­tig på att springa kan välja en lång bana med lättare oriente­ring.

Anna Moberg beskriver sig själv som en kartnörd som all­tid fascinerats av kartor och hon går särskilt igång på att leta upp gamla gränsmarke­ringar mellan fastigheter.

– Då känner jag mig som en detektiv där gamla kartor ska matchas med verkligheten. Det blir som en spännande skattjakt!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.