Adam, stadsarkitekt

Som stadsarkitekt är Adam Laurin med och påverkar hur Kristianstad formas. Han vill se staden utvecklas i samklang med sina historiska värden.

Adam Laurin började sin tjänst som stadsarkitekt i Kristian­stads kommun i sommaren 2022.

– Jag kände direkt att den här tjänsten lockade mig när den annonserades ut. Jag trivs mycket bra här på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning­en i Kristianstad. Här har jag en stöttande roll utan personal-ansvar. En sorts fristående ex­pert i planerings- och bygglovs­frågor, säger Adam Laurin.

Han kommer närmast från sju år på Boverket och dessförinnan Karlshamns kommun där han arbetade som bygglovsarkitekt. Karlshamn är fortfarande hans hemstad, där han på fritiden gärna spe­lar boule eller petanque som de mer inbitna kallar det fran­ska nationalspelet. Varje dag tågpendlar han för att jobba med Kristianstads utveckling.

– Vi är ett bra team här på kommunen som alla strävar efter förbättringar och goda livsmiljöer inte bara i stadskär­nan och staden utan i hela kommunen, säger Adam Laurin.

Ett arv att ta vara på

Kristianstad är en gammal mi­litär- och renässansstad med kulturhistoriska värden som ska tas tillvara och Adam Laurin och hans kollegor har en viktig roll för att se till att arvet vårdas.

– Jag är fortfarande rätt ny och håller på att läsa in mig på den översiktliga planeringen och de ställningstaganden som gjorts i förhållande till bland annat kulturhistoriska värden i renässansstaden. Jag ställer mig givetvis mig bakom dem i stort, de har ett bra anslag. Men jag kommer också på olika sätt att försöka påverka hur staden kan utvecklas gestalt­ningsmässigt i olika delar. Ingen annan än kommunen kan ta ansvar för helheten, och det är vanskligt att i alltför hög grad lämna gestaltningen till marknaden, säger han.

Positiv utveckling

Det finns flera stora utveck­lingsområden för staden som har varit med i planeringen un­der lång tid och som nu är i oli­ka stadier. Mycket händer vid Norra Kasern och norrut där ett rättscentrum byggs just nu och där även högskolan plane­rar att bygga nytt. Andra in­tressanta utvecklingsområden är Härlövs ängar och Långebro.

– Jag vill också nämna det ständigt pågående vallprojek­tet, alltså det som gör att vi fortfarande kan bygga i Kristi­anstad trots det mycket låga läget i förhållande till havsnivån. Det finns många viktiga och utmanande områden för staden och jag tycker att plane­ringen som pågår bidrar till en positiv utveckling, säger Adam Laurin.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.