Väglednings- och lärcentrum, VLC

Ungdomstorget är en del av väglednings- och lärcentrum, VLC. Ungdomstorget ligger på Kanalgatan 24 och vänder sig till unga mellan 16-29 år. Väglednings- och lärcentrum, VLC ligger på Lasarettsboulevarden 2E. Vill du veta mer om VLC kan du klicka på den gröna boxen nedanför.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.