Nyhetsbrev juni

Maj har bestått av informationstillfällen för våra IM-klasser och avgångsklasser på Söderportgymnasiet och Österänggymnasiet i Kristianstad. Det har varit mycket samverkan med andra verksamheter i kommunen för vidare planering och samarbete för våra ungdomar.

Ungdomstorget har varit ute och informerat om sitt uppdrag som helhet, vad Ungdomstorget kan hjälpa och stödja ungdomarna med samt hur det fungerar om man vill studera på vuxenutbildningen, hur arbetsmarknaden ser ut och var man hittar jobben. Vi har haft besök av olika gymnasieskolor, familjehemmen och familjehemsekreterarna, regionmuseet, Lärlingsakademin och också personligt ombud.  

Samverka och samarbeta

Att samverka och samarbeta anser vi vara en av de viktigaste uppgifterna, då det är viktigt att flera känner till oss och att flera kan hänvisa till oss med frågor som berör ungdomar.  

Informationstillfällen för våra ungdomar

Under juni månad har vi också har vi haft informationstillfällen för ungdomar på Ungdomstorget. Vi bjöd in våra IM-klasser och avgångsklasser, då dessa grupper är de som främst kan ta nytta av Ungdomstorget och dess funktioner. 

 

Ungdomarna var närvarande och aktiva under våra informationstillfällen. 

Vi använde oss av mentimeter under ett av våra informationstillfällen för att få en uppfattning om vad ungdomarna tycker kring en del frågor som berör gymnasiet och vad som komma skall efter gymnasiet. Resultaten ger en ökad förståelse men även en syn på vad eleverna känner, vill och tänker.

 

 

 

Majoriteten kommer arbeta efter studenten. 

 

Utifrån ungdomarnas svar så tror vi att vi lättare kan arbeta för våra ungdomar och även få veta vad vi kan lyfta upp i våra forum och sociala medier. Dessutom anser vi att det är viktigt att ungdomarna får rätt information och inblicken av alla deras valmöjligheter för att lättare förstå innebörden av studierna och arbetet.

 

 

 

 

Lärlingsakademin informerar om utbildningar. 

Lärlingsakademin hade ett informationstilfälle om deras utbildningar. Ungdomarna fick  information om utbildningsformen och hur studierna på Lärlingsakademin fungerar. Flera ungdomar blir lockade till upplägget av studierna och det ser vi, då antalet sökande till Lärlingsakademin har ökat. 

Vad händer i juni

5 juni, klockan 10.40 - 12.00 - Informerade gymnasiesärskolan på Söderportgymnasiet om Ungdomstorget. 

12 juni, klockan 16.30 - 17.30 - Samverkan med Urbana Hembygdsgården.

Vi närmar oss semesterperioden och fram tills dess fortsätter vi arbeta med planering och samverkan.  

Öppettider på torsdagar 

Vi har under våren haft extra öppettider på torsdagar fram till 17.00. Fram till torsdagen den 20 juni har vi öppet till och med 17.00, därefter kommer vi ha öppet till 15.00 på torsdagar.  

Följ oss på sociala medier

Följ oss på Facebook och Instagram eller tipsa någon som borde följa oss för att inte missa det senaste. Vi tipsar om jobb och annat som sker i vår kommun.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.