Information för arbetsplatsen

Genom våra feriearbetesplatser hoppas vi att feriearbetaren får en inblick i arbetslivet. Detta kanske hjälper till när ungdomarna ska välja yrke i framtiden. Som arbetsgivare vill vi visa vår breda verksamhet. Kanske väljer ungdomarna att så småningom arbeta inom den kommunala verksamheten.

Ansökningstid för feriearbetarna

Ansökningstiden för ungdomarna är mellan 13/3 - 2/4.

15 april

Är sista datumet för att anmäla in era önskemål om feriearbetare. Men gärna så snabbt som möjligt.

Slutet av april

Från och med slutet av april skickas det ut mejl när en feriearbetare blir bokad eller om det sker ett avhopp. 

Anställningstid

I år är det 2 veckorsperioder som gäller. Tänk på att perioderna överlappar varandra.

Perioder sommaren 2023

Perioder 2023.png

Arbetstid

Feriearbetaren får max arbeta 8h/dag och inte över 35 timmar under en hel vecka. Lunchrast ska tas ut med minst 30 minuter. Midsommarafton räknas som helgdag. Endast dagtid måndag-fredag (ej obekväm arbetstid). Ni informerar feriearbetaren vilka arbetstider den ska följa.

Kontakta feriearbetaren

Vi uppmanar feriearbetaren att ta kontakt med arbetsplatsen i god tid innan feriearbetet börjar. Vi vet också att det inte alltid sker. Har ni inte hört av feriearbetaren, ta gärna kontakt med feriearbetaren, så att den får information om till exempel var ni ska träffas och vilka arbetstider som gäller.

Introduktion

Tänk på att ge feriearbetaren en bra introduktion och var noga med att ge instruktion inför varje ny arbetsuppgift. En handledare ur personalgruppen måste finnas hela perioden.

Det är viktigt att ni på arbetsplatsen informerar ungdomarna om följande

  • Kristianstads kommun (generellt organisatoriskt)
  • Löne- och anställningsvillkor (lön 65kr/h plus 10kr/h i semesterersättning vilket blir totalt 75kr/h, arbetstid 35h/vecka, frånvaro, handledare med mera)
  • Skyddsföreskrifter på arbetsplatsen

Följande information har feriearbetaren fått innan de kommer till er

  • Erbjudande om feriearbete med uppgift på arbetsplats, kontaktperson och telefonnummer.
  • Info till feriearbetaren.
  • Broschyren "Så får barn och ungdomar arbeta".
  • Begäran om utdrag ur belastningsregistret.
  • Kontoanmälan för löneutbetalning.
  • Närvaroblankett

Lämpliga arbetsuppgifter

Feriearbetaren är en extra resurs - ej ersättare för ordinarie personal!

En feriearbetare kan ha arbetsuppgifter som innebär en kvalitetsförstärkning för verksamheten. Arbetsuppgifterna ska vara anpassade till individens mognad och utveckling.

Ungdomen ska erbjudas arbete som inte undantränger ordinarie verksamhet eller konkurrerar med semestervikariat eller sommarvikariat i övrigt.

Anpassat feriearbete

Alla arbetsplatser ska vara beredda att de kan få tilldelat en ungdom som behöver lite extra handledning. Det betyder att ungdomen kan behöva ett lite större handledarstöd för att klara av sitt feriearbete på bästa sätt. Vi kontaktar alltid arbetsplatsen först innan vi placerar någon som behöver ett anpassat feriearbete.

Närvarorapport

Närvarorapporten ska fyllas i av handledaren på platsen och skrivas på av arbetsplatsen och feriearbetaren. Därefter ska den skickas till adressen som står på närvarorapporten.

Löneutbetalning

Lönen betalas ut den 27:e i varje månad.

Frånvaro

Feriearbetaren meddelar frånvaro direkt till arbetsplatsen. Sjuklön utgår inte. Feriearbetaren ska arbeta den period som hen fått erbjudande om. Om feriearbetaren inte kommer under den utvisade perioden så hör av er till oss på telefon: 044-13 69 61.

Försäkringar

Feriearbetaren är genom arbetsgivarens försorg grupplivsförsäkrade. Vidare gäller de i första kollektivavtalet föreskrivna försäkringarna.

Uppföljning

Vi kommer under sommaren att göra uppföljningar på vissa arbetsplatser för att se på bl.a. arbetsmiljön och genomförandet av introduktionen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.