Nya Sånnaskolan visades upp

Uppdaterad:den 15 september 2020 08:23Arkiverad

Under fredagseftermiddagen invigdes den konstnärliga gestaltningen, Sand, av Aleksandra Stratimirovic på Sånnaskolan. Samtidigt bjöds politiker, tjänstemän, arkitekt och byggherre till visning av den nya skolan.

Rektor Charlotta Jeppson och Carina Jörnland får hjälp av skolchef Krister Dagneryd att klippa bandet.
Rektor Charlotta Jeppson och Carina Jörnland får hjälp av skolchef Krister Dagneryd att klippa bandet.

Sånnaskolan invigdes skolstartsdagen den 19 augusti av elever och personal. Men under fredagen den 11 september var även politiker och tjänstemän välkomna till skolan för att inviga den konstnärliga gestaltningen och för att visas runt på skolan.

- Vi vill ju gärna visa upp skolan för de som fattat beslut om att den skulle byggas, men även för de tjänstemän och andra som varit involverade i processen. Men på grund av coronapandemin kunde vi inte låta dessa delta i en klassisk invigning med barn och elever, säger rektor Carina Jörnland.

De flesta inbjudna var på plats, men konstnären Aleksandra Stratimirovic från Stockholm valde att vara med coronasäkert, digitalt. Hon berättade om hur mötet med Åhus resulterade i den gestaltning som nu pryder det stora atriet i skolan:

- Verket ska föreställa sandkristallernas rörelse och ständiga förändring i färg och form och heter just Sand. Det är det som jag främst förknippar Åhus med.

Den konstnärliga gestaltningen Sand av Aleksandra Stratimirovic.

Under visningen av skolan lät sig besökarna imponerades av såväl byggnaden som lärmiljöerna, men också av akustiken.

- Visst är det imponerade, ljudet bara försvinner. Vi är så nöjda med arkitekten och att vi fått vara med under processens gång, säger Charlotta Jeppsson.

Men det var inga problem att höra talen, framförda av såväl ordförande i barn- och utbildningsnämnden Daniél Tejera som ordförande i kultur- och fritidsnämnden Lena Ohlsson. Talen varvades också med sånger där rektor Charlotta Jeppson tillsammans med musiklären Jenny Malmsjö och vikarierande musiklärare Emil Sigfridsson var framförarna. Emil, som själv en gång varit elev på Sånna, avslutade passande med Circle of life.

- Vi ville bjuda på något extra för såna är vi här på Sånna! Säger rektor Charlotta Jeppsson med ett stort leende.

Förvaltningschef Kenth Olsson var glad att få se sin gamla skola i en helt ny skepnad.

Fakta om skolan

Skolan är en F-6 skola och kan ta emot ca 700 elever (24 klasser) och fritidsverksamheten ca 340
Antal personal: Ca 105
Byggnadsyta: 11 500 kvm (inkl. idrottshallar)
Tomtyta: 79 000 kvm
Kostnad: 268 miljoner kronor
Tillagningskök för 800 portioner
Byggherre: Thage
Arkitekt: New Line Arkitekter AB
Konstnärlig gestaltning: Sand, Aleksandra Stratimirovic

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.