Syfte och mål

Uppdaterad:den 27 januari 2017 09:14

Kommunens nya webbplats ska utifrån besökarens behov erbjuda kommunens information och tjänster på ett lättillgängligt, användarvänligt och tilltalande sätt. Webbplatsen ska också stärka kommunens varumärke.

Kommunens webbplats har i snitt 5000 besökare varje dag och är kommunens största informationskanal.

Tre viktiga mål med den nya webbplatsen

  • Fler besökare ska hitta och använda e-tjänsterna.
  • Öka antalet besökare som tycker att webbplatsen är modern och tilltalande.
  • Medborgaren ska i första hand välja webben för att kontakta kommunen.

Digital infrastruktur

Kommunens högsta beslutade organ, kommunfullmäktige, har beslutat att Kristianstads kommun ska ligga i framkant när det gäller att använda digital teknik. Vår nya webbplats med fokus på användare, effektivitet och e-tjänster är ett sätt att nå de uppsatta målen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.