Vill du göra skillnad?

Uppdaterad:den 23 januari 2019 12:42Arkiverad

Du behövs som frivillig på mötesplatserna inom omsorgen! Genom att engagera dig ideellt kan du berika både ditt och andras liv. Du avgör själv hur mycket av din tid du vill bidra med.

Du är varmt välkommen till våra informationsmöten. Välj mellan två tillfällen:

• 24 januari kl 14.00 på mötesplats Gärdskan, Åhus

• 29 januari kl 14.00 på mötesplats Sommarro, Kristianstad.

Vi bjuder på fika, men du behöver inte föranmäla dig.

Vem kan engagera sig som frivillig?

Alla oavsett ålder. Du får en introduktion med information om verksamheten.

Vill du anmäla dig som frivillig redan nu? 

Toppen! Kontakta Renée Bertilsson på telefon 0728-85 80 08 eller per e-post till frivillig@kristianstad.se. Du är också välkommen att höra av dig till Renée om du har frågor eller funderingar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.