Viktigt värdegrundsarbete för tryggare ungdomar

Uppdaterad:den 5 september 2019 08:18Arkiverad

Under september inleder flera av Kristianstads högstadieskolor fortsättningen på det värdegrundsarbete, som med framgång redan testats i delar av kommunen. Här får högstadieungdomar tillsammans reflektera över frågor som bland annat jämställdhet, våld, makt, rasism, sex, kärlek och utanförskap.

– Forskning visar, att personer med en positiv syn på jämställdhet i lägre utsträckning själva tenderar att utöva våld i sina nära relationer, säger Ulrika Mårtensson, som är samordnare för värdegrundsarbetet, tillika behandlingsassistent inom ungdomsvården. Just våld i nära relationer är tyvärr något som ökar i vårt samhälle just nu. Det är med andra ord viktigt att tidigt adressera normer kring jämställdhet hos ungdomar.

Ulrika Mårtensson, samordnare för Spelar roll!

Intresset ökar

2017 initierades därför ett omfattande värdegrundsarbete i några av kommunens högstadieskolor. Från början gick projektet under namnet Machofabriken. På t ex Slättängsskolan togs initiativet av rektorn tillsammans CFFA (Centrum för förebyggande arbete) och Ungdomsbasen. Under 2018 växte det med ytterligare tre skolor och under läsåret 19/20 omfattar samarbetet totalt nio kommunala högstadieskolor. Inför årets start har nu projektet bytt namn till Spelar roll!

Hur spelar olika frågor roll?

Upplägget i klasserna bygger på ett filmbaserat material, som används som diskussionsunderlag i samtal om normer och värderingar, både egna och andras. Filmmaterialet kommer främst från Machofabriken, Rädda Barnen, Bris, Unicef, SVT samt polisen och stimulerar till reflektion om jämställdhet, våld, makt, rasism, sex, kärlek och utanförskap. Projektets namn Spelar roll! har många roller i det material som används i klasserna, t ex i olika frågeställningar som: Vad spelar det för roll? På vilket sätt spelar det roll? Hur spelar det roll? Spelar det roll? Spelar du en roll?

Värdefullt att få reflektera tillsammans

– Vi märker på ungdomarna hur viktigt och värdefullt det är att få reflektera med andra kring de här frågorna, säger Ulrika. Och att få göra det på ett öppet sätt utan rätt eller fel. Här finns tid för eftertanke om varför man har de värderingar man har.

Hon berättar vidare, att hon ser hur många elever i denna process växer och själva börjar reflektera kring den egna miljön i skolan, i hemmet, på fritidsaktiviteten osv.

Samarbetet växer

De skolor som deltar i år är Rönnow, Sånna, Fjälkinge, Nosaby, Vä, Öllsjö, Tollarp, Norretull och Spängerskolan. Satsningen drivs av Kristianstads kommun bestående av personal från CFFA, Ungdomsbasen samt skolpersonal. Nytt för i år är att det inletts ett samarbete med KFGF (Kristianstad fritidsgårdsforum) för att ytterligare sprida arbetet till ett forum där många ungdomar tillbringar en stor del av sin tid.

Är du nyfiken och vill veta mer? Välkommen att kontakta Ulrika Mårtensson, Ungdomsvården Kristianstad kommun.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.