Vi skapar ny landsbygdsfond

Uppdaterad:den 20 mars 2017 14:03

Kommunen inrättar en landsbygdsfond. Syftet med landsbygdsfonden är att skapa utveckling på landsbygden genom olika projekt och aktiviteter. Totalt finns 200 000 kronor i fonden och det går att söka två gånger varje år, 30 april och 30 september.

Landsbygdsfonden ska premiera aktiviteter och projekt som bidrar till lokal utveckling och därigenom att kommunens landsbygdsprogram uppfylls.

–Detta är en möjlighet för organisationer som är verksamma i Kristianstads kommun, att söka stöd för sina utvecklingsidéer säger Lena Holst (C) ordförande i landsbygdsrådet och ansvarig
för landsbygdsfrågorna i kommunen.

Totalt finns 200 000 kronor

Ansökningar administreras och behandlas av landsbygdsrådet. Varje ansökan
prövas mot kommunens landsbygdsstrategi.

För 2017 finns ett stöd på 200 000 kronor som är avsatt till landsbygdsrådet. Organisationer kan söka stöd på max 40 000 kr inklusive moms per kalenderår.

–Vi hoppas i och med att vi nu inför denna fond att vi ska få in många
kreativa projekt och aktiviteter som vi från Kristianstads kommun kan vara med
och stödja och därmed bidra till lokal utveckling, säger Lena Holst

Två ansökningstillfällen

Det kommer att finnas två ansökningstillfällen under året.  För vårens ansökningsomgång ska ansökningshandlingar vara Kristianstads kommun tillhanda senast den 30 april, 2017.  För höstens ansökningsomgång ska ansökningshandlingar vara Kristianstads kommun tillhanda senast den 30 september, 2017 för att därefter beslutas av landsbygdsrådet.

Ansökningshandlingar finns på sidan om kommunens stiftelser och fonder som du hittar under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.