Veteraner invigde minnesplats

Uppdaterad:den 30 maj 2020 09:54Arkiverad

Solen lyste över de blå baskrarna i Tivoliparken i Kristianstad på Veterandagen. FN-soldater från flera generationer kom till parken för att vara med om invigningen av den nya minnesplatsen för veteraner i fredens tjänst.

Fyra män skyfflar jord.
Tivoliparkens nya vårdträd för veteraner fick hjälp att rota sig av Lars-Erik Gustafsson, FN-veteranerna Kongo, Jörn Holmgren, förslagsställare, Per Thaagaard, Fredsbaskrarna Skåne och Jerker Westdahl, Sveriges Veteranförbund.

Sedan ett tiotal år högtidlighålls den 29 maj som allmän flaggdag, tillägnad alla veteraner i fredens tjänst. I Kristianstad firades dagen i år med invigning av en minnesplats som hyllar veteraner som gjort humanitära och fredsbevarande insatser.

Invigningstalare var kommunfullmäktiges ordförande Bo Silverbern,  Jerker Westdahl, vice ordförande för Sveriges Veteranförbund och ordförande för Kamratföreningen Norra Skåningar och kommuninvånaren Jörn Holmgren, som med sitt medborgarförslag födde idén om en minnesplats för veteraner i Kristianstad.

- Vi har hittat en fin plats på den tidigare kommendantsängen där det redan finns minnesmärken med militär anknytning och där vårdträdet och minnestavlan passar väl in, sa Bo Silverbern, som lovade att komma tillbaka till platsen på Veterandagen nästa år igen.

Jerker Westdahl, som själv tjänstgjort i fredsbevarande insatser på Cypern och i Afganistan, betonade att det betyder mycket för dem som riskerat sina liv i fredsoperationer att känna att de får ett erkännande.

- Det här är ett värdigt, tydligt och enkelt minnesmärke, som jag tror att många kan uppskatta, sa Jerker Westdahl.

Jörn Holmgren var glad och rörd över att det medborgarförslag han lämnade till Kristianstads kommun för två år sedan nu blev verklighet. I medborgarförlslaget framhöll han att Kristianstads kommun har en lång tradition som militärstad och att minnen av denna tid lever kvar i byggnader, gatunamn och utsmyckningar. Men han lyfte också fram att många Kristianstadsbor även i senare tid på olika sätt har tjänstgjort internationellt för att säkerställa fred, frihet och stabilitet och har deltagit i humanitära insatser som har gjort skillnad för många människor.

- Det här blir en plats inte bara för dem som har gjort FN-tjänst utan även för dem som har gjort insatser för Röda korset, Läkare utan gränser och andra humanitära organisationer, framhöll han.

Jörn Holmgren var också mycket nöjd med valet av plats för minnesmärket, i den allra sydligaste delen av Tivoliparken med utsikt mot Helge å. Tivoliparken har, som så mycket annat i Kristianstad, militära rötter. Den som började plantera träd på kommendantsängen mellan fästningsvallen och Helge å var översten och kommendanten L.A. Georg Cedergrén (1768 - 1835. Som parkens grundare räknas ändå översten J.H. Romann som var kommendant i Kristianstad 1839-54. En minnessten tillägnad honom finns bakom teatern. Översten Axel Ankarcrona fortsatte att försköna parken och har fått en minnessten vid ingången till parken. Ett antal minnesmärken och vårdträd finns på olika platser i parken. 

Påminnesplatsen för veteraner har Tivoliparken nu fått en ny trädart till sin samling. Nu finns här ett sibiriskt korkträd (phellodendron amurense) och en skylt som uppmanar besökaren att hedra de veteraner som tjänstgjort med humanitära insatser och fredsbevarandeoperationer för att säkerställa frihet, rättvisa och demokrati i världen.

Bo Silverbern vid minnesplatsen
Bildtext Bo Silverbern talade till de församlade deltagarna, där Stig von Bayer och  Lars-Erik Gustafsson, med tjänstgöring för FN-styrkorna i Kongo på 1960-talet var de mesta veteranerna.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.