Vattentornsvägen snart klar

Uppdaterad:den 9 november 2023 11:30Arkiverad

Under 2023 har Vattentornsvägen byggts om förbi det nya Rättscentrum. Nu är gatuombyggnaden i sitt slutskede och stadskärnan får snart en omgestaltad infart från norr. Från december öppnas vägen på helgerna.

Länge har det varit stopp för trafik på Vattentornsvägen, men snart är ombyggnaden klar. Till julhandeln öppnas vägen på helgerna och i februari släpps trafiken på för fullt.
Länge har det varit stopp för trafik på Vattentornsvägen, men snart är ombyggnaden klar. Till julhandeln öppnas vägen på helgerna och i februari släpps trafiken på för fullt.

Vattentornsvägen har varit avstängd länge. De cirka 6 000 fordon som brukar rulla här varje dygn har fått hitta nya körvägar och ökat belastningen på Snapphanevägen och gatunätet kring stadskärnan.

Smygöppnar på skyltsöndagen

Från och med skyltsöndagen den 3 december öppnas Vattentornsvägen under helgerna, för att underlätta för julhandeln. Från och med 10 december börjar busslinjerna att trafikera Vattentornsvägen. Då försvinner även enkelriktningen på Östra Boulevarden och Norra Kaserngatan, vilket ytterligare förbättrar tillgängligheten.

Fullt öppen från februari

Den 31 januari 2024 är projektet helt färdigt och då öppnar Vattentornsvägen helt. Utöver alla nya ledningar under jord har vägen då fått bättre hopknutna gång- och cykelstråk, ny gestaltning och bättre regnhantering.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.