Vattenriket firar våtmarksdagen med kortfilm

den 31 januari 2019 15:33Arkiverad

Den 2 februari står världens våtmarker i fokus. Vattenriket firar Internationella våtmarksdagen med att släppa en kortfilm om arbetet för att nå mål 14 i Agenda 2030 – hav och marina miljöer.

Biosfärområden spelar en viktig roll som motorer i arbetet med att nå FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Genom att anlägga våtmarker bidrar Biosfärområde Kristianstads Vattenrike till att nå mål 14 - hav och marina resurser.

– Kristianstads Vattenrike är ett föredöme, både i Sverige och internationellt, genom sitt resultatinriktade arbetssätt i samverkan med olika lokala intressenter. Biosfärarbetet visar konkreta lokala lösningar på globala utmaningar, säger Göran Blom, ordförande i programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige.

Våtmarker viktiga för klimatet

Våtmarker renar vatten, jämnar ut flöden, ökar den biologiska mångfalden och ger oss fina naturupplevelser. Limnolog Andreas Jezek letar upp platser där våtmarker gör störst nytta, söker externa medel och kommer överens med markägare. Detta berättar han om i en ny kortfilm om Vattenrikets arbete med våtmarker.

– Hittills har 200 hektar våtmarker anlagts vid vattendrag som mynnar i Helge å. Målet är ett friskt vatten och goda livsmiljöer i Östersjön, säger Andreas Jezek.

Filmen är en del i en större filmsatsning där alla fem svenska biosfärområden berättar om sitt arbete med att nå de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.

– Filmerna ger ett exempel på hur biosfärområdena arbetar med de globala hållbarhetsmålen. Vi hoppas att dessa filmer kan inspirera och ge stöd åt andra till hur man kan arbeta, säger Göran Blom.

Filmen ser ni under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.