Vårdskada på vård- och omsorgsboende Lex Maria-anmäls

den 8 december 2021 08:05Arkiverad

En kund på ett vård- och omsorgsboende drabbades av en allvarlig vårdskada när ett trycksår inte sköttes på rätt sätt. Därför lex Maria-anmäler nu Kristianstads kommun händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I utredningen som gjorts framkommer brister i framförallt dokumentation och kommunikation, men även kompetensbrist. Tillsammans har detta lett till bristande vård och omsorg. Flera åtgärder sätts nu in, bland annat hålls utbildningar inom dokumentation och sårvård.

– Vi ser allvarligt på den inträffade händelsen som medfört lidande för kunden, men också anhöriga. Det som skett är oacceptabelt och vi måste se till att förebygga liknande händelser så att detta inte händer igen, säger Camilla Gärdebring, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

I utredningen konstateras att det arbete som utförts av en tidigare anställd sjuksköterska har haft mycket allvarliga brister. Därför kommer en IVO-anmälan göras även för detta.

Den inträffade händelsen har lett till stor oro bland anhöriga, intresseorganisationer och allmänhet där också kvaliteten på omsorgen i Kristianstads kommun ifrågasätts.

– Det som har hänt är förfärligt och vi ska göra allt för att detta inte ska hända igen. Samtidigt vill jag framhålla att vi har en väldigt stor verksamhet med nästan 3 000 medarbetare, där de allra, allra flesta gör ett strålande jobb varje dag, säger Camilla Gärdebring.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.