Välkommen till en informationskväll med Helgeåns vattenråd

Uppdaterad:den 26 mars 2021 08:45Arkiverad

Vill du veta mer om miljön i våra sjöar och vattendrag? Funderar du på hur vi jobbar för att förbättra vattenkvaliteten? Vill du veta vad ett vattenråd gör? Då är du varmt välkommen att delta på vår informationskväll den 31 mars kl. 18.30.

Mötet är kostnadsfritt och hålls digitalt via Zoom. Länk till mötet hittar du på Helgeåns vattensråds hemsida www.helgean.se.

Tid: Onsdagen den 31 mars kl. 18.30

Program

 • Välkommen till kvällens möte
  Karl Gemfeldt, orförande Helgeåns vattenråd

 • Vad gör ett vattenråd?
  Ulrika Hedlund, Ulrika Hedlund Helgeåns vattenråd/Kristianstads kommun

 • Information om det nya åtgärdsprogrammet för vatten
  Marie Eriksson, Länsstyrelsen Skåne

 • Våtmarker - naturens reningsverk
  Andreas Jezek, Helgeåns vattenråd/Biosfärsområde Kristianstads Vattenrike

Vid frågor vänligen kontakta Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun på tele 044-13 59 43 eller via e-post på ulrika.hedlund@kristianstad.se

 

Fakta

Vattenrådet är en ideell förening som syftar till att skapa ett frivilligt öppet rådgivande forum för
så många olika intresseområden som möjligt inom Helgeåns avrinnings område. Namnet på vattenrådet är Helgeåns Vattenråd.

Vattenrådets främsta uppgift är att utgöra ett samlat forum för rådgivning och hållbar förvaltning av vattenresurserna inom Helgeåns avrinnings område. En annan viktig uppgift är att behandla och svara på remisser från myndigheter i ärenden som berör vattenfrågor inom Helgeåns avrinningsområde.

Styrelsen består av representanter från kommun, närlingsliv och ideella organisationer. Kristianstads kommun är en aktiv medlem i vattenrådet och ingår i styrelsen.

Läs mer om Helgeäns vattenråd på www.helgean.se 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.