Vägen mot en ny vandringsled i nordöstra Skåne

Uppdaterad:den 6 september 2023 13:51Arkiverad

Under ett års tid har Kristianstad, Hässleholm och Östra Göinge tillsammans med samarbetskommittén Skåne Nordost undersökt möjligheterna att göra en vandringsled mellan de tre kommunerna. Resultatet har nu presenterats i förstudien om Snapphaneleden.

Resultatet av förstudien Snapphaneleden presenterades under ett slutseminarium i Breanäs. På plats var ungefär 80 deltagare som representerade föreningsliv, besöksnäring, de tre deltagande kommunerna, Skåne Nordost och andra intresseorganisationer.

I förstudien finns förslag på hur leden kan sträcka sig genom nordöstra Skåne. Den första etappen skulle kunna gå mellan Brunnen i Arkelstorp, genom Immeln och vidare mot Sibbhult. Den skulle kunna kopplas ihop med den befintliga kanotleden.

I södra Sverige finns redan ett par vandringsleder, bland annat Skåneleden, som löper genom kommunerna, men kopplingar mellan dem saknas. Genom Snapphaneleden kan de tre besökspunkterna naturum i Kristianstad, Wanås i Östra Göinge och Hovdala i Hässleholm bindas samman.

Läs mer om förstudien på Skåne Nordost webb, länk under relaterad information. Där kan du också ladda ner eller läsa förstudien i sin helhet. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.