Region Skåne möjliggör digitalisering
Region Skåne möjliggör digitalisering

Utlysning av digitaliseringscheckar

den 19 maj 2017 14:27

Som skånskt småföretag kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering, med finansiering från Tillväxtverket. Du kan få upp till 250 000 kr för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.

Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag i Skåne genom digitalisering, till exempel genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.