Urbana hembygdsgården - för ett hållbart Kristianstad

Uppdaterad:den 21 november 2023 15:31

Urbana hembygdsgården i Gamlegården har funnits i över tio år. Det är en levande mötesplats där det finns kurser och aktiviteter för alla åldrar. Och allt anpassas efter de behov som finns i området.

Precis som andra hembygdsgårdar bygger verksamheten till stor del på engagemang från föreningar och volontärer.

– Urbana är en mötesplats om bygger på ideell kraft för att skapa en ökad integration i kommunen, säger Visar Krasniqi, teamledare på arbete och välfärdsförvaltningen på Kristianstads kommun.

Visar Krasniqi, teamledare på arbete och välfärdsförvaltningen på Kristianstads kommun

– Vi har både egna aktiviteter och rikt föreningsliv som ställer upp och erbjuder olika kurser och aktiviteter för att främja integrationen.

Grunden till Urbana hembygdsgården startade redan 2013, sedan dess har det funnits möjlighet att gå på språkcafé, läxhjälp, tjej- och killgrupper och mycket mer. Tack vare sin långa historia har Urbana hembygdsgården utvecklats till en uppskattad och viktig plats för många boende i området, inte minst nyanlända flyktingar. 

– Jag upplever att det blivit en trygg mötesplats där du kan hitta praktisk information om samhället eller få vägledning.

Verksamheten på Urbana växer fram i nära samarbete med de föreningar som är verksamma i området och utifrån de behov de ser.

– Vi som arbetar här är ett stöd för våra föreningar, säger Visar när han förklarar kommunens roll i arbetet. Vi anpassar våra insatser för att möta behovet och utifrån den dialogen skapas aktiviteter.

– Vi lägger ut schemat terminsvis, ett för våren och ett för hösten. Men om en kurs inte lockar så många deltagare så kan schemat revideras och kursen ersättas med något annat.

På Urbana hembygdsgården finns det möjlighet att gå på språkkafé eller börja lära sig svenska innan du fått ett svenskt personnummer och får en plats på SFI. För Visar blir det tydligt hur platsen på så sätt blir en del av den sociala hållbarheten.

– För den som står utanför arbetsmarknaden blir Urbana en mötesplats, säger Visar. Det är ett ställe att umgås, inte bara ett ställe att lära sig något. För oss är varje aktivitet unik. Om en deltagare får något med sig efter en kurs är det en lyckad sak.

Ett lite mer udda inslag i schemat just nu är en kurs i fisketeori.

– Jag var först lite tveksam när en sportfiskeförening ville anordna en kurs och först, men när jag såg vad de gjorde så var det självklart att de skulle vara med, säger Visar. De jobbar både direkt och indirekt med att främja integrationen och den sociala kontakten är viktig. Bland deltagarna finns både nyanlända och ukrainska flyktingar.

Cykelkurserna på Urbana är också väldigt populära. Senast var det 52 kvinnor som stod i kö för att lära sig cykla.

– Att lära sig saker som kanske är självklara för andra kan göra stora insatser, säger Visar. Tänk att kunna cykla till praktiken eller skolan själv utan att vara beroende av kollektivtrafiken?

Schemat för den här terminen är fullt och Visar ser att det finns möjlighet för verksamheten att kunna växa.

– Vi har två våningar och alltså två lokaler som kan nyttjas. Just nu finns det inte en enda lucka där det kunde få plats någon mer aktivitet. Om vi hade varit större så hade vi haft ännu mer kraft att kunna genomföra mer. Jag är glad att det är så många som vill… Men det finns plats, vi skulle kunna bygga ut lite, säger han med ett skratt.

 

Adress till Urbana hembygdsgården:
Näsbychaussén 101, 291 36 Kristianstad

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.