Upphandling klar för drift av vård- och omsorgsboenden

Uppdaterad:den 18 januari 2019 09:44Arkiverad

Beslut om tilldelning av driftsentreprenader för boendena Amalia, Christiansro och Sommarlustvägen är nu klart.

Vård- och omsorgsboendet Amalia
Vård- och omsorgsboendet Amalia

Utvärderingen i upphandlingsprocessen har visat att Norlandia Care AB har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för drift av boendena Amalia och Christiansro. Vardaga äldreomsorg AB har lämnat det mest fördelaktiga anbudet för boendet Sommarlustvägen.

Omsorgsnämnden har beslutat att tilldela Norlandia Care AB avtal för Amalias 36 platser och Christiansros 44 platser för perioden 190902–230831.

Vardaga äldreomsorg AB tilldelas avtal för Sommarlustvägen för perioden 191104–231103. Verksamheten kommer att starta med 36 platser i egen regi i början av mars. I samband med att entreprenören tar över driften i november utökas antalet platser till 54.

Beslutet fattades av en oenig nämnd där socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkade avslag. Bakom beslutet stod moderaterna, liberalerna, centerpartiet och sverigedemokraterna. Även kristdemokraterna stod bakom beslutet om Amalia och Christiansro, men lade ner sin röst gällande Sommarlustvägen.

Processen för överlämning

Omsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet med att säkerställa att överlämningen från tidigare entreprenör görs på ett bra sätt. All personal utom cheferna är garanterade att få fortsätta arbeta i verksamheten som anställda av entreprenören med minst samma villkor som tidigare. Hur många som väljer att ta det erbjudandet vet vi inte än.

Utvärdering av anbuden

Utvärderingarna av anbuden har skett utifrån kriterierna kvalitet och pris, där kvalitet viktats med 60 procent och pris med 40 procent.

Upphandlingen har innehållit ett stort antal ska-krav med allt ifrån rutiner för kontakt med läkare till måltider, lokaler, hantering av möbler samt ekonomisk stabilitet. Kvaliteten har också utvärderats utifrån områdena ledningssystem, förebyggande arbete, värdegrund och bemanning. Det har även tagits referenser för samtliga anbudsgivare.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.