Uppdaterad bygglovstaxa på corona-anpassat fullmäktige

Uppdaterad:den 23 juni 2020 19:42Arkiverad

Juni månads kommunfullmäktige innebar precis som tidigare möten i coronatider att 37 av 65 ordinarie ledamöter var på plats i sessionssalen. Det är tillräckligt många ledamöter för att vara beslutsmässiga, men tillräckligt få för att deltagarna ska kunna sitta på smittsäkra avstånd i sessionsalen.

Mötet inleddes med att kommundirektör Christel Jönsson informerade ledamöterna om det aktuella pandemiläget och kommunens pågående arbete. Christel Jönsson avslutade sin presentation med att vädja till alla att fortsätta att hålla i och att hålla avstånd till varandra. Två meters avstånd är längre än man tror – sju falafelrullar, 20 rullar toalettpapper eller fem spettkakor.

Fullmäktige tog beslut om en uppdaterad bygglovstaxa. Den uppdaterade bygglovstaxan innebär inte en höjning utan en anpassning till de lagändringar som skett de senaste åren, till exempel vad gäller attefallsåtgärder.  

Som en del i arbetet med att utveckla Vilan och Långebro fattade fullmäktige beslut om att köpa en fastighet vid Långebrogatan för 15 miljoner kronor. Kommunen har tidigare köpt ett antal andra fastigheter i området.

Fullmäktige fattade också beslut om två detaljplaner, vid Öllsjö Boställe och vid Sommarlust. Vid Öllsjö Boställe ska det byggas bostäder. Området är redan delvis bebyggt med ekonomibyggnader som har ett kulturhistoriskt värde. Den andra detaljplanen rör en förtätning av bostäder vid Sommarlustområdet.

Dessutom fattades beslut om avgiftsfria uteserveringar fram till den 31 december 2020 och ny taxa för offentlig plats för 2021. Du kan läsa mer om båda dessa beslut i separata nyhetsartiklar här på kristianstad.se, se länk under relaterad information.

Övriga beslut var till exempel att det nuvarande byggnadsmiljöpriset ska delas i två olika pris – ett arkitekturpris och ett byggnadsvårdspris. Krinova ska få 1,5 miljoner kronor för att arbeta vidare med livsmedelsstrategin och med utvecklingsstöd med anledning av den pågående pandemin.

Som vanligt går det att se mötet i webbsändning via länken under relaterad information

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.