Ungdomsprojekt på Charlottesborg blir Årets Hjälte 2019

Uppdaterad:den 21 november 2019 08:28Arkiverad

Charlottesborg i Kristianstad är ett av de områden, som definierats som otryggt och utsatt. Därför gör kommunen olika satsningar, bland annat genom ungdomsprojektet Aktiv sommar på Charlottesborg sedan 2015. Effekterna har blivit så märkbara att projektet nu blir Årets Hjälte 2019.

Projektledarna för Aktiv sommar på Charlottesborg, Ali Shakir Mahmood och Drilon Hajdari vid prisutdelningen på Kristianstadsbladets redaktion
Projektledarna för Aktiv sommar på Charlottesborg, Ali Shakir Mahmood och Drilon Hajdari vid prisutdelningen på Kristianstadsbladets redaktion

-          Det känns ju helt fantastiskt att få det här priset, att det vi gör uppmärksammas på det här sättet, säger Drilon Hajdari, som tillsammans med kollegan Ali Shakir Mahmood lett det framgångsrika projektet.

Priset delas årligen ut av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, i samarbete med Kristianstadsbladet. Under en högtidlig ceremoni på Kristianstadsbladets redaktion överräcktes det den 20 november, med följande motivering:

”Projektet Aktiv sommar i Charlottesborg har med stort engagemang gett 30 ungdomar meningsfullt arbete samt vägledning till ett positivt liv. Projektledarna Ali Shakir Mahmood och Drilon Hajdari har tillsammans med teamledare Malin Månsson aktivt arbetat för att främja och stärka ungdomarnas förtroende och självkänsla.”


Känslan av otrygghet minskar


För bara tre år sedan rådde en helt annan stämning på Charlottesborg, än den man möts av idag. I mätningar som gjordes då kände sig många så otrygga att de vågade inte gå ut på kvällen. När samma mätning nu görs på nytt visar den, att känslan av trygghet ökat väsentligt.

-          Det känns stort att veta att vi bidrar till denna utveckling, säger Ali. När vi fick frågan om att dra igång det här projektet kändes det inte självklart att vi skulle lyckas. Till skillnad från andra områden, där barnen är ute och leker och de vuxna kanske sitter och småpratar med varandra på en bänk så fanns det här ingen direkt känsla av trivsel. Lekplatsen var trasig, ungdomsgäng stökade runt och det var en massa skadegörelse. Men våra chefer trodde på oss och gav oss förutsättningar, det är vi glada för idag.

 

Positivt fokus ledde till förändring

Ali, som själv är uppvuxen i Charlottesborg, förstår mekanismerna bakom områdets utmaningar. Han förklarar det som att man lever där som i en egen bubbla och har många gånger inte jättemycket kontakt med omvärlden. Livet och kulturen där blir liksom det normala.

-          För ungdomar i den här typen av områden, som mellan terminerna i skolan kanske inte lyckas hitta något meningsfullt att göra, som t ex ett sommarjobb, är det lätt att hamna i situationer som kan leda till utanförskap som missbruk eller kriminalitet.

Men när det plötsligt blev ett positivt fokus på ungdomarna sommaren 2015 var det som om något nytt långsamt började hända. Det fanns en tydlig längtan efter input utifrån, som sedan gradvis och genom samarbete mellan polis, kommunen och föreningar omvandlats till alltfler aktiviteter för de som bor i området.

-          Nu börjar vi se mer av sådant som skapar trivsel, som barn och ungdomar som är ute och spelar fotboll, folk som är ute och promenerar osv, beskriver Ali. Det är nästan magiskt.


Får ta hand om det egna området

Projektet riktar sig till ett 30-tal ungdomar i årskurs sju och åtta, som under två veckor får sommarjobba på Charlottesborg och ta hand om sitt område, t ex genom att rensa rabatter, måla om och göra det trivsamt. Dessutom erbjuds det gratis roliga aktiviteter, som t ex padel, dans eller innebandy.

-          Vårt syfte är att ge de här ungdomarna trygga och bra förebilder och en möjlighet att vara i en gynnsam och utvecklande miljö, säger Drilon. Genom samarbetet i projektet har vi tillsammans också kunnat skapa en bra känsla för att t ex polisen, kommunen, räddningstjänsten osv är där för att hjälpa, inte sätta dit.

Övriga aktörer i projektet är HSB, Kristianstads fritidsgårds forum, Svenska kyrkan och Slättängskolan.


Framgångsrikt förhållningssätt


Till vardags arbetar Ali och Drilon som samtalsledare med Din Bror-metoden, i kommunens Centrum för förebyggande arbete som tillhör Arbete och välfärdsförvaltningen. Din Bror är en strukturerad samtalsmetod där samtalsledaren genom dialog, antingen enskilt eller i grupp, försöker bidra till att öka välmående hos unga pojkar. Utgångspunkten är att öka det positiva, dvs att hjälpa pojken att identifiera det som fungerar, och därigenom stärka färdigheter och förhållningssätt som gör att det positiva kan expandera ytterligare.

-          Det är med det här förhållningssättet som vi lett det här projektet, förklarar Ali. Det, tillsammans med ramar, struktur och tydliga, trygga förebilder är nog det som varit de viktigaste framgångsfaktorerna, avslutar han.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.