Tillfällig trafikpåverkan när vi välkomnar 11 000 scouter

Uppdaterad:den 1 augusti 2022 10:44Arkiverad

Idag 30 juli börjar Jamboree22 och 11 000 scouter anländer till Norra Åsum. Många kommer med tåg till Kristianstads C och bussas därifrån till lägerområdet. Andra scouter åker direkt till fältet med bussar och bilar. Det innebär viss påverkan på trafiken.

Ett stort antal scouter kommer att röra sig i området kring Kristianstads C. Därifrån kommer bussar tidvis att gå i skytteltrafik för att skjutsa scouterna från tågen och ut till fältet i Norra Åsum. Dessa bussar går över Långebro och Åsumsvägen.

Bussarna som kommer direkt från scouternas hemorter passerar inte Kristianstads centrum, utan åker via trafikplats Vä och Annedalsvägen till fältet. Personbilar kommer att köra via Köpingevägen till lägerområdet. Det innebär att Köpingevägen också emellanåt kan vara mer trafikerad än vanligt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.