Tekniska nämnden föreslår höjning av VA-taxan

den 19 maj 2022 15:57Arkiverad

Under torsdagens tekniska nämnd beslutades det att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att höja VA-taxan för 2023. Brukningsavgiften föreslås att höjas med 10 procent och att anläggningsavgiften höjs enligt index med 7,68 procent.

Kristianstad kommuns taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) består av två delar - en anläggningsavgift, som debiteras när ditt hus ansluts till kommunalt vatten och avlopp och en brukningsavgift som du sedan betalar löpande.

Förslaget till höjning av brukningsavgiften motsvarar cirka 56 kronor per månad för en villa.

– Intäkterna och kostnaderna för kommunalt VA ska gå jämt upp. Vi behöver höja avgifterna för att finansiera driften av de befintliga anläggningarna och ta höjd för nya ledningar, verk och nyanslutningar. Att få en budget i balans, säger Lars Svensson, VA-chef i Kristianstads kommun.

Läs mer om VA-taxan och dess uppbyggnad under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.