Ta det försiktigt i halkan

Uppdaterad:den 15 december 2021 12:56Arkiverad

Den senaste tidens väderomslag har varit en utmaning för kommunens snöröjning. Just nu är många vägar täckta med så kallad isbark som är svår att halkbekämpa.

Sedan förra veckans kombination med nederbörd och varierande temperatur kring nollan så är väglaget mycket halt på många ställen, trots att alla snöröjnings och halkbekämpningsresurser varit inkopplade.

- Många vägar har ett lager med så kallad isbark som är svår att halkbekämpa med den utrustning som används i södra Sverige. Därför kan vi i nuläget mest komplettera med mer grus, men vi har även inblandad salt för vissa sträckor som normalt inte saltas, säger Henrik Wester, kommunikatör på kommunens tekniska förvaltning.

Prognosen framöver visar på fortsatta temperaturskiftningar kring nollgradigt. Kommunens prioriteringsordning för snöröjning och halkbekämpning är börja med de större vägarna och gång-/cykelvägarna, för att sedan fokusera på matarvägar till områden och till sist villagatorna.

- Det är viktigt att vara uppmärksam på väglaget nu. Särskilt när du färdas på stadens broar vid väderomslag. De kyls snabbare än marken runt omkring och blir därför hala snabbt - särskilt träbroarna, säger Henrik Wester och fortsätter:

- Vi får många påringningar att ut och ploga nu så fort temperaturen blir över noll i luften, men det är inte samma sak som yttemperaturen på vägarna, där kylan ligger kvar längre. Det är den som styr om vi kan ploga och hur väl saltet fungerar.

Du kan läsa vanliga frågor och svar om vinterväghållning under relaterad information.  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.