Stramt budgetförslag från alliansen

Uppdaterad:den 8 oktober 2019 09:21Arkiverad

När den styrande alliansen i Kristianstads kommun presenterade sitt budgetförslag var det snäva ekonomiska ramar som gällde. Läget ser ändå något ljusare ut än när planeringsförutsättningarna togs i juni. Ett positivt resultat på 39 miljoner har räknats fram.

Fyra personer på rad vid ett bord.
Peter Johansson (M), Christina Borglund (KD), Karl Gemfeldt (C) och Pierre Månsson (L) presenterade den styrande alliansens budgetförslag.

I november ska kommunfullmäktige anta kommunens budget för nästa år. Nu har den styrande alliansen presenterat sitt förslag till budget 2020.

– Vi befinner oss i ett utmanande politiskt läge, som kommer att kräva breda överenskommelser och ett nära samarbete med andra partier. Alla kommuner står inför ekonomiska utmaningar som ställer stora krav på prioriteringar. Då måste vi sätta kärnverksamheterna främst och säkra hög kvalitet i skola och omsorg, sa Christina Borglund (KD), när hon inledde alliansens presskonferens om budgeten.

Den allt kärvare ekonomin för kommunerna beror till största delen på att fördelningen mellan åldersgrupperna i samhället håller på att förändras, så att den arbetsföra delen av befolkningen minskar i förhållande till barn och framför allt äldre. De åldersgrupper som behöver mest resurser från kommunen blir alltså fler, samtidigt som de som med sina skatter står för det mesta av betalningen blir färre.

Redan när planeringsförutsättningarna antogs i juni stod det klart att intäkterna inte skulle öka på samma sätt som tidigare år. Därför var utgångspunkten att alla nämnder måste klara sig med samma ramar som tidigare år och att resultatet 2020 inte kunde sättas till mer än en halv procent av skatter och statsbidrag. Dessutom fick alla nämnder i uppdrag att ta fram förslag på hur kostnaderna kan minskas med minst tre procent till 2021.

Förbättrad skatteprognos

Vid måndagens genomgång av budgetförslaget var bilden ändå en liten aning ljusare inför kommande år. Skatteprognosen är något bättre och budgetresultatet har satts till 39 miljoner kronor, vilket innebär 13 miljoner kronor mer än vad som beräknades i juni och ger ett plusresultat på 0,7 procent.

– Det är något bättre än vi räknade med, men det borde vara ännu mer med tanke på de investeringsbehov vi har. Utifrån investeringsbehoven som finns borde kommunerna enligt beräkningar ligga på över tre procent för att kunna finansiera investeringarna, konstaterade Peter Johansson (M).

Kompensation till skolor

I det nu presenterade förslaget läggs ytterligare nio miljoner kronor till barn- och utbildningsnämndens rambudget.

– De nio miljonerna till barn- och utbildningsnämnden bygger på att vi ändrar kompensationsmodellen för ökade lönekostnader. Hittills har skolan, liksom våra andra verksamheter, fått kompensation för ökade löne- och lokalkostnader utöver ramen. Men för skolan innebär ökade lönekostnader även konsekvenser för den skolpeng som betalas till friskolorna. Med den nya modellen kan vi täcka den kostnaden, förklarade Pierre Månsson (L).

Den totala ökningen av löner och lokalkostnader i hela kommunen beräknas bli över 100 miljoner kronor nästa år. De kostnaderna täcks in i budgeten.

Minskade ramar för nämnder

För att få utrymme till den höjda skolpengen minskas de ekonomiska ramarna för några andra nämnder och verksamheter. Tekniska nämnden och kommunstyrelsen får enligt förslaget tre miljoner kronor vardera i minskad budget, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får en halv miljon kronor mindre än i år och miljö- och hälsoskyddsnämnden och räddningsnämnden får budgeten minskad med en kvarts miljon vardera.

En särskild pott på 24 miljoner kronor avsätts centralt för volymökningar. De pengarna ska fördelas efter att nämnderna redovisat ökningarna av barn och äldre i sina verksamheter.

Något förslag till investeringsbudget var alliansen ännu inte beredd att presentera vid måndagens pressträff. Den bearbetas fortfarande i nämnder och förvaltningar och förslaget kan väntas först i nästa vecka, då budgeten ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sju miljarder omsätts

Även om ekonomin stramas åt är det enorma summor som omsätts i kommunen. Totalt väntas det kosta över sju miljarder kronor att driva kommunen det kommande året.

– Det viktigaste är att inte fastna i att tala om vad vi inte kan göra, utan att fokusera på vad vi faktiskt kan göra med alla de pengar vi har, sa Karl Gemfeldt (C).

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.