Stort statsbidrag till Pyntens pumpstation

Uppdaterad:den 13 december 2022 14:49Arkiverad

Kristianstads kommun får maximalt statsbidrag för bygget av Pyntens pumpstation i Hammarslund. Mer än hälften av byggkostnaden täcks av ett bidrag på 160 miljoner kronor.

Grävmaskin
I slutet av sommaren påbörjades bygget av ny pumpstation vid Pynten i Hammarslund. Nu har kommunen fått det positiva beskedet att 60 procent av kostnaden täcks av statsbidrag.

Bygget av en ny pumpstation vid Hammarspynt är redan i full gång och ska stå klart 2025. Pumpstationen håller tillsammans med Hammarslundsvallen vattnet borta från de delar av Kristianstad som ligger på Nosabyvikens gamla sjöbotten. Med den nya pumpstationen ska kapaciteten i pumparna fördubblas för att klara kommande klimatförändringar. Kostnaden för det komplicerade byggprojektet är beräknat till över 260 miljoner kronor i kommunens investeringsbudget.

160 miljoner i bidrag

Det färska beskedet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap innebär att kommunens andel av kostnaden minskar till mindre än hälften. Redan 2017 skickade Kristianstads kommun in en bidragsansökan för pumpstationsbygget och efter många turer kom nu den goda nyheten att beloppet som betalas ut blir drygt 160 miljoner kronor. 80 miljoner kronor betalas direkt och lika mycket kommer till kommunens konto när bygget står färdigt.

– Det här är ingen självklarhet att bidraget blir så stort och inget som vi har vågat räkna med, så det är ett välkommet besked, säger kommunens dammsäkerhetssakkunnige Karl-Erik Svensson, som har hanterat ansökningsprocessen.

Åtgärder mot naturolyckor

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, hanterar en årlig summa för statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor, där kommuner och regioner kan ansöka om bidrag. Det maximala bidrag som går att få är 60 procent, men det kan också bli en mindre andel. Årets pott är 500 miljoner och Kristianstad har alltså fått en stor del av det totala beloppet.

Sedan utbyggnaden av översvämningsskydd inleddes 2001 har Kristianstads kommun hittills fått totalt knappt 117 miljoner i statsbidrag för sina vallbyggen. Bidraget till Pyntens pumpstation är det största enskilda bidrag som har betalats ut.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.