Stort föreningsutbud för unga även under pandemin

Uppdaterad:den 22 oktober 2020 09:48Arkiverad

Föreningarna i Kristianstads kommun har lyckats bra med att hålla igång sin barn- och ungdomsverksamhet trots coronasmittan. Drygt en tredjedel hade under våren minst lika många deltagare som i fjor och får kommunalt aktivitetsstöd utifrån det. Övriga får ett coronaanpassat stöd.

Föreningarna i Kristianstads kommun har gjort stora ansträngningar för att hålla igång verksamheter för barn och unga även under pandemin. Nu får de ta del av det kommunala aktivitetsstödet.
Föreningarna i Kristianstads kommun har gjort stora ansträngningar för att hålla igång verksamheter för barn och unga även under pandemin. Nu får de ta del av det kommunala aktivitetsstödet.

Ett hundratal föreningar har inför årets sista fördelning av kommunalt aktivitetsstöd ansökt om bidrag och redovisat vårens aktiviteter och deltagare. Nu är fördelningen klar och pengarna har börjat ramla in hos föreningarna.

3 + 6 miljoner kronor i år

Varje år fördelas omkring tre miljoner kronor i kommunalt aktivitetsstöd till föreningsverksamhet för barn och ungdomar inom Kristianstads kommun. I år delades ytterligare sex miljoner kronor ut i extra aktivitetsstöd i juni månad som ett sätt att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin.

Rättvis fördelning

Kultur- och fritidsnämnden valde också att coronaanpassa höstens ordinarie utbetalning, eftersom många föreningar befarade att inställda aktiviteter och färre deltagare under pandemin skulle sänka deras aktivitetsstöd.

– Nämnden ville göra en så rättvis fördelning som möjligt så att de föreningar som ofrivilligt har tvingats minska verksamheten på grund av coronapandemin inte skulle behöva känna sig dubbelt drabbade, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Olsson.

65 procent får räkna förra årets siffror

Beslutet ledde till att föreningarna precis som vanligt redovisade deltagandet i aktiviteter genomförda våren 2020 i sin ansökan i augusti. Därefter har kultur- och fritidsförvaltningen stämt av redovisningen mot ansökan från våren 2019. Den summa som nu betalas ut är beräknad på den vårsäsong som hade flest deltagartillfällen för varje sökande förening.

När alla deltagaruppgifter stämts av på kultur- och fritidsförvaltningen visar det sig att 71 av 108 föreningar, alltså drygt 65 procent, har haft lägre deltagarantal i år än förra våren. Det innebär samtidigt att 37 föreningar haft ett högre deltagarantal än förra våren.

– Det är väldigt glädjande att flera föreningar har lyckats hålla igång sina aktiviteter och träningar, trots alla de svårigheter som pandemin har orsakat, säger fritidsstrategen Lars Jennfors på Kristianstads kommuns kultur- och fritidsförvaltning.

220 000 deltagartillfällen

Hans genomgång visar att det sammanlagt har redovisats knappt 220 000 deltagartillfällen under perioden 1 januari-30 juni. Det är färre än samma period föregående år det redovisades ca 255 000 deltagartillfällen, men ändå inte en så stor minskning som många befarade.

Några föreningar har – trots pandemiläget – sett en ökning av deltagarantalet under 2020. Bland annat har KFUM Kristianstad Basketförening, Kristianstads DFF, Kristianstads Golfklubb och KSLS kunnat räkna in ännu fler barn och unga under årets första del.

– Föreningslivet har en oerhört stor betydelse för barn och ungdomar och för deras utveckling och välmående. Det gäller inte minst i de besvärliga tider som vi har just nu, där så mycket påverkas av covid 19-hotet. Därför är det fantastiskt att se att alla eldsjälar i föreningarna har kämpat så hårt för att hålla träffar och träningar igång, även om det har krävts extra insatser, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Olsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.