Stödåtgärder åt lokala näringslivet förlängs

Uppdaterad:den 2 juli 2020 13:23Arkiverad

Corona-pandemin har slagit hårt mot det lokala näringslivet. Därför har kommunen tidigare beslutat om ett stödpaket. Nu förlängs flera av åtgärderna.

När pandemin slog till under våren drabbades näringslivet i hela Sverige hårt. Kommunen fattade snabbt beslut om ett stödpaket till det lokala näringslivet med ett flertal åtgärder som skulle gälla fram till 1 juli.

Även om Folkhälsomyndigheten har lättat något på de gällande restriktionerna så fortsätter den allvarliga situationen. Därför förlängdes avgiftsfriheten nyligen för uteserveringar till att gälla året ut. Nu förlängs fler av de beslutade åtgärderna.

- Vårt näringsliv är relativt förskonat och en del företag går faktiskt bra, trots covid-19. Vi vet samtidigt att det är många företag som har det mycket kämpigt, så vi gör vad vi kan för att underlätta i den rådande situationen. Avgiftslättnaden för uteserveringarna året ut var en viktig del, men vi behöver göra mer, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.

Nu har kommunen beslutat att även förlänga följande åtgärder i stödpaketet till 30 september istället för 1 juli:

 • Anstånd med hyror och avgifter
  På begäran kan anstånd om 90 dagars förfallotid godkännas för fakturor, utan räntor eller extra avgifter. Gäller inom vatten och avlopp, hyror på arenor/anläggningar, hyra i lokaler samt tillstånds- och tillsynsavgifter.
 • Sophämtning
  På begäran kan Renhållningen Kristianstad, som utför ett kommunalt uppdrag, godkänna förfallotid på 90 dagar utan räntor eller extra avgifter för företag och organisationer.
 • Flexibel bokning
  Föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid får rätt att avboka tider med kort varsel, och då kostnadsfritt.
 • Kortare betalningstid
  Kommunen kommer att vara lyhörd för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen (normalt minst 30 dagar).

- Vi följer utvecklingen noga. Vi kommer givetvis att fortsätta föra diskussioner om hur vi kan underlätta ytterligare för vårt näringsliv, säger Pierre Månsson.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.