Sök fondmedel och stipendier före september månads slut

Uppdaterad:den 29 september 2022 16:47Arkiverad

Kristianstads kommun förvaltar nära 20 donationsfonder och stiftelser som delar ut stipendier och bidrag till privatpersoner. Kanske du uppfyller kraven för någon av fonderna? Kolla och skynda att söka senast den 30 september.

Skärmklipp från e-tjänsten
I e-tjänsten går det att hitta kraven för varje fond och att göra en ansökan med hjälp av bank-ID.

Genom tiderna har ett antal personer i Kristianstads kommun i sina testamenten inrättat fonder och stiftelser för olika ändamål. Vissa har velat ge stöd till ekonomiskt behövande barn, andra till studerande eller äldre personer. I dag förvaltas fonderna av Kristianstads kommun och medel kan sökas via en e-tjänst på kommunens webbplats.

En del av stiftelserna ställer upp väldigt snäva kriterier. Exempelvis delas medel från Stiftelsen Prosten och Prostinnan J Anderssons donationsfond ut till studenter inom gröna näringar med anknytning till det som tidigare var Norra Strös församling medan CW Ohlanders minnesfond 1 riktar sig i första hand till den som tidigare haft anställning vid Mårten Pehrsons Valsqvarn i Kristianstad.

I andra stiftelser är kraven mer allmänt ställda och riktar sig till ensamstående mammor, teknikstudenter eller barn med funktionsnedsättning. Ofta har stiftelserna geografiska avgränsningar, så det gäller att läsa igenom kriterierna ordentligt före ansökan.

Kanske finns det någon fond som passar just dig eller någon du känner? Vissa fonder kan också sökas av föreningar och organisationer.

Du hittar alla fonder och stiftelser under länken i Relaterad information. För att ansöka via e-tjänsten behöver du ha e-legitimation. Om du behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta kommunens medborgarcenter.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.