Smittskydd Skåne vill se mer undervisning på distans

den 24 februari 2021 10:51Arkiverad

Smittskydd Skåne rekommenderar åter igen mer undervisning på distans för våra högstadie- och gymnasieelever på grund av att den nedåtgående trenden av antal fall av covid-19 i Skåne har brutits.

Undervisning på distans är att vänta.
Undervisning på distans är att vänta.

Den tidigare nedåtgående trenden i antal fall av covid-19 i Skåne har brutits. Med anledning av detta och att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för smitta rekommenderar Smittskydd Skåne att högstadier och gymnasieskolor i Skåne i så stor utsträckning som möjligt bedriver fjärr- eller distansundervisning under vecka 9.

– Det blir distansundervisning för kommunens högstadieelever och gymnasieelever vecka 9 efter sportlovet. Det kan tyckas att vi har svårt att bestämma oss för vilken hållning vi ska ha gällande fjärr- eller närundervisning, men vi har hela tiden följt myndigheternas rekommendationer och kommer att göra så även fortsättningsvis, förklarar utbildningschef Kenth Olsson.

Smittskydd Skåne rekommenderar också att man från vecka 10 fram till påsklovet fortsätter med högst den nivå av närundervisning som man hade under vecka 7.

– Från vecka 10 kommer högstadieeleverna successivt att få komma tillbaka till närundervisning. Först niorna vecka 10, därefter åttorna vecka 11 och till sist sjuorna vecka 12, säger utbildningschefen.

Beträffande gymnasiet hade Smittskydd redan tidigare gått ut med att enbart en tredjedel av eleverna skulle ges möjlighet till närundervisning efter sportlovet. Nu får således alla gymnasieelever ytterligare en vecka på distans.

– Jag hade redan sedan tidigare fattat beslut om ett upplägg där enbart en tredjedel av eleverna är inne i skolan samtidigt som skulle gälla från vecka 9 och terminen ut, under förutsättning att inga nya rekommendationer skulle komma. Men nu gjorde det det, vilket egentligen bara innebär att vi från och med vecka 10 kan köra på vårt tidigare bestämda upplägg, säger skolchef Mattias Olsson.

Introduktionsprogrammen, Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt särskola ska liksom tidigare inte ha undervisning på distans. Undantag från beslutet kan förekomma vad gäller vissa program och elever med stödbehov.

Fortsättningsvis ges möjlighet för eleverna att hämta ut lunch under de perioder de har undervisning på distans.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.