Skånetrafiken varnar för fordonsbrist för serviceresor

Uppdaterad:den 21 januari 2019 08:39Arkiverad

Skånetrafiken har sagt upp trafikavtalet med Ringduvetaxi för färdtjänst och sjukresor med omedelbar verkan. Skälet är att Ringduvetaxi Beställningscentral har stora ekonomiska problem och inte längre kan köra enligt avtal.

Väg

Detta innebär att Skånetrafiken kommer ha fordonsbrist under en kortare tid, tills ett nytt avtal kommit på plats. Det beräknas handla om två veckor.

I nuläget går trafiken utan stora störningar. I samråd med trafikledning och kunder försöker Skånetrafiken styra över resor till tider då det finns bättre kapacitet.

För de kunder som redan har en förbokad resa rekommenderar Skånetrafiken att se över möjligheterna att ordna egen transport eller använda den allmänna kollektivtrafiken. Kunderna har även möjlighet att nyttja ledsagare utan extra kostnad.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.